Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK | UDVIKLING 2020 - 2023

 Indbyggere & Politik

Her kan du se hvordan tallene indenfor "Indbyggere & Politik" har udviklet sig i perioden 2020 - 2023.

Indbyggertal

2020   2021   2022   2023
Indbyggertal den 1. januar (2023) 56.214   56.614   57.826   58.434
Personer med dansk oprindelse (2023) 47.704   47.774   47.938   47.780
Personer m/dansk statsborgerskab (2023) 50.280   50.483   50.817   50.676
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023) 5.934   6.131   7.009   7.758
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023) 498   525   605   638
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023) 558   558   607   689
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) % 99,7   99,7   99,7   -
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) % 99,7   99,7   99,7   -
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023) 1.449   1.459   1.483   1.506
Areal (km2) (2023) 39   39   39   39

Levendefødte, døde & levetid

2020   2021   2022   2023
Forventet levealder i år (2022) 82,5   82,8   83,1   -
Antal levendefødte (2022) 500   511   471   -
Antal døde (2022) 597   532   503   -

Prognose, indbyggere

2020   2021   2022   2023
Befolkning i år 2025 (2023) 56.560   57.227   58.125   58.342
Befolkning i år 2030 (2023) 57.195   58.134   59.283   59.200
Befolkning i år 2040 (2022) 58.372   59.626   61.300   60.944

Indkomster

2020   2021   2022   2023
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) 346.600   378.036   -   -
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) 390.983   433.672   -   -
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) 305.057   325.841   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) 484.118   534.656   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) 567.312   637.049   -   -
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) 406.246   438.632   -   -

Ledige i kommunen

2020   2021   2022   2023
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023) 772   996   639   589
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) % 2,8   3,6   2,3   2,0
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023) 140   232   134   79
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) % 0,5   0,8   0,5   0,3

Aldersfordeling

2020   2021   2022   2023
Gennemsnitsalder (2023) 41,7   41,7   41,5   41,6
Antal 0-5 årige (2023) 3.390   3.401   3.500   3.521
Antal 6-16 årige (2023) 7.906   7.903   7.843   7.840
Antal 17-64 årige (2023) 33.828   34.140   35.193   35.593
Antal 65+ årige (2023) 11.090   11.170   11.290   11.480
Andel 0-5-årige (2023) % 6,0   6,0   6,1   6,0
Andel 6-16-årige (2023) % 14,1   14,0   13,6   13,4
Andel 17-64-årige (2023) % 60,2   60,3   60,9   60,9
Andel 65+-årige (2023) % 19,7   19,7   19,5   19,6

Aldersfordeling, Kvinder

2020   2021   2022   2023
Kvinder 0 - 9 år (2023) 3.055   3.001   3.005   3.025
Kvinder 10 - 19 år (2023) 3.428   3.467   3.486   3.514
Kvinder 20 - 29 år (2023) 3.198   3.149   3.473   3.536
Kvinder 30 - 39 år (2023) 2.952   2.999   3.086   3.186
Kvinder 40 - 49 år (2023) 3.953   3.949   3.908   3.890
Kvinder 50 - 59 år (2023) 4.061   4.028   4.063   4.070
Kvinder 60 - 69 år (2023) 3.224   3.234   3.310   3.376
Kvinder 70 - 79 år (2023) 2.758   2.839   2.881   2.927
Kvinder 80 - 89 år (2023) 1.502   1.504   1.500   1.520
Kvinder 90+ år (2023) 619   581   555   515

Aldersfordeling, mænd

2020   2021   2022   2023
Mænd 0 - 9 år (2023) 3.163   3.148   3.199   3.154
Mænd 10 - 19 år (2023) 3.817   3.886   3.826   3.891
Mænd 20 - 29 år (2023) 4.029   4.263   4.746   4.788
Mænd 30 - 39 år (2023) 2.892   2.888   3.003   3.145
Mænd 40 - 49 år (2023) 3.637   3.680   3.650   3.597
Mænd 50 - 59 år (2023) 3.697   3.708   3.753   3.784
Mænd 60 - 69 år (2023) 2.944   2.976   3.009   3.040
Mænd 70 - 79 år (2023) 2.257   2.283   2.343   2.376
Mænd 80 - 89 år (2023) 817   837   856   936
Mænd 90+ år (2023) 211   194   174   164

Civilstand, køn

2020   2021   2022   2023
Antal kvinder i kommunen (2023) 28.750   28.751   29.267   29.559
Antal mænd i kommunen (2023) 27.464   27.863   28.559   28.875
Enlige kvinder (2023) 9.481   9.433   9.780   9.823
Enlige mænd (2023) 7.546   7.852   8.355   8.396
Ægtepar med forskelligt køn (2023) 9.651   9.669   9.707   9.821
Registreret partnerskab (2023) 15   14   14   14
Samlevende par (2023) 1.128   1.162   1.232   1.204
Samboende par (2023) 1.645   1.634   1.682   1.745

Folkekirken

2020   2021   2022   2023
Medlemmer af folkekirken (2023) 38.383   38.186   38.111   37.788
Ikke medlemmer af folkekirken (2023) 17.831   18.428   19.715   20.646
Antal kirkesogne i kommunen (2017) -   -   -   -

Flytninger

2020   2021   2022   2023
Flytninger inden for kommunen (2022) 3.020   3.151   3.216   -
Flytninger, fra kommunen (2022) 4.536   4.861   4.599   -
Flytninger, til kommunen (2022) 4.623   4.992   4.079   -

Kommunalvalg

2020   2021   2022   2023
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) -   21   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021) -   1   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021) -   1   -   -
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021) -   2   -   -
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021) -   0   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021) -   3   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021) -   8   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) -   0   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021) -   0   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) -   2   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021) -   1   -   -
V. Venstre (valgte kvinder) (2021) -   1   -   -
V. Venstre (valgte mænd) (2021) -   0   -   -
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021) -   0   -   -
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021) -   0   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021) -   0   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021) -   1   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021) -   0   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021) -   0   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021) -   0   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021) -   0   -   -

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

2020   2021   2022   2023
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) -   21   -   -
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021) -   9   -   -
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021) -   12   -   -
Tilbage til de aktuelle tal indenfor "Indbyggere & Politik"  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar  :
 
- 2023 58.434
- 2022 57.826
- 2021 56.614
- 2020 56.214
Personer med dansk oprindelse  :
 
- 2023 47.780
- 2022 47.938
- 2021 47.774
- 2020 47.704
Personer m/dansk statsborgerskab  :
 
- 2023 50.676
- 2022 50.817
- 2021 50.483
- 2020 50.280
Personer m/udenlandsk statsborgerskab  :
 
- 2023 7.758
- 2022 7.009
- 2021 6.131
- 2020 5.934
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2023 638
- 2022 605
- 2021 525
- 2020 498
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2023 689
- 2022 607
- 2021 558
- 2020 558
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse  (%):
 
- 2023 -
- 2022 99,7
- 2021 99,7
- 2020 99,7
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse  (%):
 
- 2023 -
- 2022 99,7
- 2021 99,7
- 2020 99,7
Befolkningstæthed (indb/km2)  :
 
- 2023 1.506
- 2022 1.483
- 2021 1.459
- 2020 1.449
Areal (km2)  :
 
- 2023 39
- 2022 39
- 2021 39
- 2020 39

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år  :
 
- 2023 -
- 2022 83,1
- 2021 82,8
- 2020 82,5
Antal levendefødte  :
 
- 2023 -
- 2022 471
- 2021 511
- 2020 500
Antal døde  :
 
- 2023 -
- 2022 503
- 2021 532
- 2020 597

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025  :
 
- 2023 58.342
- 2022 58.125
- 2021 57.227
- 2020 56.560
Befolkning i år 2030  :
 
- 2023 59.200
- 2022 59.283
- 2021 58.134
- 2020 57.195
Befolkning i år 2040  :
 
- 2023 60.944
- 2022 61.300
- 2021 59.626
- 2020 58.372

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 378.036
- 2020 346.600
Disponibel indkomst i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 433.672
- 2020 390.983
Disponibel indkomst i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 325.841
- 2020 305.057
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 534.656
- 2020 484.118
Indkomst før skat i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 637.049
- 2020 567.312
Indkomst før skat i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 438.632
- 2020 406.246

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske)  :
 
- 2023 589
- 2022 639
- 2021 996
- 2020 772
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2023 2,0
- 2022 2,3
- 2021 3,6
- 2020 2,8
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal)  :
 
- 2023 79
- 2022 134
- 2021 232
- 2020 140
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2023 0,3
- 2022 0,5
- 2021 0,8
- 2020 0,5

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder  :
 
- 2023 41,6
- 2022 41,5
- 2021 41,7
- 2020 41,7
Antal 0-5 årige  :
 
- 2023 3.521
- 2022 3.500
- 2021 3.401
- 2020 3.390
Antal 6-16 årige  :
 
- 2023 7.840
- 2022 7.843
- 2021 7.903
- 2020 7.906
Antal 17-64 årige  :
 
- 2023 35.593
- 2022 35.193
- 2021 34.140
- 2020 33.828
Antal 65+ årige  :
 
- 2023 11.480
- 2022 11.290
- 2021 11.170
- 2020 11.090
Andel 0-5-årige  (%):
 
- 2023 6,0
- 2022 6,1
- 2021 6,0
- 2020 6,0
Andel 6-16-årige  (%):
 
- 2023 13,4
- 2022 13,6
- 2021 14,0
- 2020 14,1
Andel 17-64-årige  (%):
 
- 2023 60,9
- 2022 60,9
- 2021 60,3
- 2020 60,2
Andel 65+-årige  (%):
 
- 2023 19,6
- 2022 19,5
- 2021 19,7
- 2020 19,7

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år  :
 
- 2023 3.025
- 2022 3.005
- 2021 3.001
- 2020 3.055
Kvinder 10 - 19 år  :
 
- 2023 3.514
- 2022 3.486
- 2021 3.467
- 2020 3.428
Kvinder 20 - 29 år  :
 
- 2023 3.536
- 2022 3.473
- 2021 3.149
- 2020 3.198
Kvinder 30 - 39 år  :
 
- 2023 3.186
- 2022 3.086
- 2021 2.999
- 2020 2.952
Kvinder 40 - 49 år  :
 
- 2023 3.890
- 2022 3.908
- 2021 3.949
- 2020 3.953
Kvinder 50 - 59 år  :
 
- 2023 4.070
- 2022 4.063
- 2021 4.028
- 2020 4.061
Kvinder 60 - 69 år  :
 
- 2023 3.376
- 2022 3.310
- 2021 3.234
- 2020 3.224
Kvinder 70 - 79 år  :
 
- 2023 2.927
- 2022 2.881
- 2021 2.839
- 2020 2.758
Kvinder 80 - 89 år  :
 
- 2023 1.520
- 2022 1.500
- 2021 1.504
- 2020 1.502
Kvinder 90+ år  :
 
- 2023 515
- 2022 555
- 2021 581
- 2020 619

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år  :
 
- 2023 3.154
- 2022 3.199
- 2021 3.148
- 2020 3.163
Mænd 10 - 19 år  :
 
- 2023 3.891
- 2022 3.826
- 2021 3.886
- 2020 3.817
Mænd 20 - 29 år  :
 
- 2023 4.788
- 2022 4.746
- 2021 4.263
- 2020 4.029
Mænd 30 - 39 år  :
 
- 2023 3.145
- 2022 3.003
- 2021 2.888
- 2020 2.892
Mænd 40 - 49 år  :
 
- 2023 3.597
- 2022 3.650
- 2021 3.680
- 2020 3.637
Mænd 50 - 59 år  :
 
- 2023 3.784
- 2022 3.753
- 2021 3.708
- 2020 3.697
Mænd 60 - 69 år  :
 
- 2023 3.040
- 2022 3.009
- 2021 2.976
- 2020 2.944
Mænd 70 - 79 år  :
 
- 2023 2.376
- 2022 2.343
- 2021 2.283
- 2020 2.257
Mænd 80 - 89 år  :
 
- 2023 936
- 2022 856
- 2021 837
- 2020 817
Mænd 90+ år  :
 
- 2023 164
- 2022 174
- 2021 194
- 2020 211

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen  :
 
- 2023 29.559
- 2022 29.267
- 2021 28.751
- 2020 28.750
Antal mænd i kommunen  :
 
- 2023 28.875
- 2022 28.559
- 2021 27.863
- 2020 27.464
Enlige kvinder  :
 
- 2023 9.823
- 2022 9.780
- 2021 9.433
- 2020 9.481
Enlige mænd  :
 
- 2023 8.396
- 2022 8.355
- 2021 7.852
- 2020 7.546
Ægtepar med forskelligt køn  :
 
- 2023 9.821
- 2022 9.707
- 2021 9.669
- 2020 9.651
Registreret partnerskab  :
 
- 2023 14
- 2022 14
- 2021 14
- 2020 15
Samlevende par  :
 
- 2023 1.204
- 2022 1.232
- 2021 1.162
- 2020 1.128
Samboende par  :
 
- 2023 1.745
- 2022 1.682
- 2021 1.634
- 2020 1.645

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken  :
 
- 2023 37.788
- 2022 38.111
- 2021 38.186
- 2020 38.383
Ikke medlemmer af folkekirken  :
 
- 2023 20.646
- 2022 19.715
- 2021 18.428
- 2020 17.831
Antal kirkesogne i kommunen  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 -
- 2020 -

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen  :
 
- 2023 -
- 2022 3.216
- 2021 3.151
- 2020 3.020
Flytninger, fra kommunen  :
 
- 2023 -
- 2022 4.599
- 2021 4.861
- 2020 4.536
Flytninger, til kommunen  :
 
- 2023 -
- 2022 4.079
- 2021 4.992
- 2020 4.623

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 21
- 2020 -
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 1
- 2020 -
A. Socialdemokratiet (valgte mænd)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 1
- 2020 -
B. Radikale Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 2
- 2020 -
B. Radikale Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 3
- 2020 -
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 8
- 2020 -
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 2
- 2020 -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 1
- 2020 -
V. Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 1
- 2020 -
V. Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
I. Liberal Alliance (valgte kvinder)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
I. Liberal Alliance (valgte mænd)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 1
- 2020 -
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 21
- 2020 -
Valgte kvinder (kommunalvalg)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 9
- 2020 -
Valgte mænd (kommunalvalg)  :
 
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 12
- 2020 -