Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK | UDVIKLING 2019 - 2022

 Indbyggere & Politik

Her kan du se hvordan tallene indenfor "Indbyggere & Politik" har udviklet sig i perioden 2019 - 2022.

Indbyggertal

2019   2020   2021   2022
Indbyggertal den 1. januar (2022) 55.790   56.214   56.614   57.826
Personer med dansk oprindelse (2022) 47.512   47.704   47.774   47.938
Personer m/dansk statsborgerskab (2022) 50.030   50.280   50.483   50.817
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022) 5.760   5.934   6.131   7.009
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022) 501   498   525   605
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022) 531   558   558   607
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) % 99,7   99,7   99,7   -
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022) 1.438   1.449   1.459   1.483
Areal (km2) (2022) 39   39   39   39

Levendefødte, døde & levetid

2019   2020   2021   2022
Forventet levealder i år (2021) 82,2   82,5   82,8   -
Antal levendefødte (2021) 478   500   511   -
Antal døde (2021) 557   597   532   -

Prognose, indbyggere

2019   2020   2021   2022
Befolkning i år 2025 (2022) -   56.560   57.227   58.125
Befolkning i år 2030 (2022) -   57.195   58.134   59.283
Befolkning i år 2040 (2022) -   58.372   59.626   61.300

Indkomster

2019   2020   2021   2022
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) 335.602   346.600   -   -
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) 375.211   390.983   -   -
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) 298.925   305.057   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) 470.822   484.118   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) 546.485   567.312   -   -
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) 400.758   406.246   -   -

Ledige i kommunen

2019   2020   2021   2022
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022) 794   772   996   639
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) % 2,9   2,8   3,6   2,3
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022) 129   140   232   134
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) % 0,5   0,5   0,8   0,5

Aldersfordeling

2019   2020   2021   2022
Gennemsnitsalder (2022) 41,7   41,7   41,7   41,5
Antal 0-5 årige (2022) 3.403   3.390   3.401   3.500
Antal 6-16 årige (2022) 7.838   7.906   7.903   7.843
Antal 17-64 årige (2022) 33.595   33.828   34.140   35.193
Antal 65+ årige (2022) 10.954   11.090   11.170   11.290
Andel 0-5-årige (2022) % 6,1   6,0   6,0   6,1
Andel 6-16-årige (2022) % 14,0   14,1   14,0   13,6
Andel 17-64-årige (2022) % 60,2   60,2   60,3   60,9
Andel 65+-årige (2022) % 19,6   19,7   19,7   19,5

Aldersfordeling, Kvinder

2019   2020   2021   2022
Kvinder 0 - 9 år (2022) 3.054   3.055   3.001   3.005
Kvinder 10 - 19 år (2022) 3.372   3.428   3.467   3.486
Kvinder 20 - 29 år (2022) 3.169   3.198   3.149   3.473
Kvinder 30 - 39 år (2022) 2.961   2.952   2.999   3.086
Kvinder 40 - 49 år (2022) 3.963   3.953   3.949   3.908
Kvinder 50 - 59 år (2022) 4.001   4.061   4.028   4.063
Kvinder 60 - 69 år (2022) 3.200   3.224   3.234   3.310
Kvinder 70 - 79 år (2022) 2.707   2.758   2.839   2.881
Kvinder 80 - 89 år (2022) 1.524   1.502   1.504   1.500
Kvinder 90+ år (2022) 641   619   581   555

Aldersfordeling, mænd

2019   2020   2021   2022
Mænd 0 - 9 år (2022) 3.192   3.163   3.148   3.199
Mænd 10 - 19 år (2022) 3.724   3.817   3.886   3.826
Mænd 20 - 29 år (2022) 3.962   4.029   4.263   4.746
Mænd 30 - 39 år (2022) 2.871   2.892   2.888   3.003
Mænd 40 - 49 år (2022) 3.663   3.637   3.680   3.650
Mænd 50 - 59 år (2022) 3.702   3.697   3.708   3.753
Mænd 60 - 69 år (2022) 2.885   2.944   2.976   3.009
Mænd 70 - 79 år (2022) 2.200   2.257   2.283   2.343
Mænd 80 - 89 år (2022) 790   817   837   856
Mænd 90+ år (2022) 209   211   194   174

Civilstand, køn

2019   2020   2021   2022
Antal kvinder i kommunen (2022) 28.592   28.750   28.751   29.267
Antal mænd i kommunen (2022) 27.198   27.464   27.863   28.559
Enlige kvinder (2022) 9.503   9.481   9.433   9.780
Enlige mænd (2022) 7.488   7.546   7.852   8.355
Ægtepar med forskelligt køn (2022) 9.603   9.651   9.669   9.707
Registreret partnerskab (2022) 17   15   14   14
Samlevende par (2022) 1.076   1.128   1.162   1.232
Samboende par (2022) 1.614   1.645   1.634   1.682

Folkekirken

2019   2020   2021   2022
Medlemmer af folkekirken (2022) 38.386   38.383   38.186   38.111
Ikke medlemmer af folkekirken (2022) 17.404   17.831   18.428   19.715
Antal kirkesogne i kommunen (2017) -   -   -   -

Flytninger

2019   2020   2021   2022
Flytninger inden for kommunen (2021) 3.040   3.020   3.151   -
Flytninger, fra kommunen (2021) 4.168   4.536   4.861   -
Flytninger, til kommunen (2021) 4.513   4.623   4.992   -

Kommunalvalg

2019   2020   2021   2022
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) -   -   21   -
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021) -   -   1   -
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021) -   -   1   -
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021) -   -   2   -
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021) -   -   0   -
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021) -   -   3   -
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021) -   -   8   -
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) -   -   0   -
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021) -   -   0   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) -   -   2   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021) -   -   1   -
V. Venstre (valgte kvinder) (2021) -   -   1   -
V. Venstre (valgte mænd) (2021) -   -   0   -
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021) -   -   0   -
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021) -   -   0   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021) -   -   0   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021) -   -   1   -
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021) -   -   0   -
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021) -   -   0   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021) -   -   0   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021) -   -   0   -

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

2019   2020   2021   2022
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) -   -   21   -
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021) -   -   9   -
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021) -   -   12   -
Tilbage til de aktuelle tal indenfor "Indbyggere & Politik"  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar  :
 
- 2022 57.826
- 2021 56.614
- 2020 56.214
- 2019 55.790
Personer med dansk oprindelse  :
 
- 2022 47.938
- 2021 47.774
- 2020 47.704
- 2019 47.512
Personer m/dansk statsborgerskab  :
 
- 2022 50.817
- 2021 50.483
- 2020 50.280
- 2019 50.030
Personer m/udenlandsk statsborgerskab  :
 
- 2022 7.009
- 2021 6.131
- 2020 5.934
- 2019 5.760
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2022 605
- 2021 525
- 2020 498
- 2019 501
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2022 607
- 2021 558
- 2020 558
- 2019 531
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse  (%):
 
- 2022 -
- 2021 99,7
- 2020 99,7
- 2019 99,7
Befolkningstæthed (indb/km2)  :
 
- 2022 1.483
- 2021 1.459
- 2020 1.449
- 2019 1.438
Areal (km2)  :
 
- 2022 39
- 2021 39
- 2020 39
- 2019 39

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år  :
 
- 2022 -
- 2021 82,8
- 2020 82,5
- 2019 82,2
Antal levendefødte  :
 
- 2022 -
- 2021 511
- 2020 500
- 2019 478
Antal døde  :
 
- 2022 -
- 2021 532
- 2020 597
- 2019 557

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025  :
 
- 2022 58.125
- 2021 57.227
- 2020 56.560
- 2019 -
Befolkning i år 2030  :
 
- 2022 59.283
- 2021 58.134
- 2020 57.195
- 2019 -
Befolkning i år 2040  :
 
- 2022 61.300
- 2021 59.626
- 2020 58.372
- 2019 -

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2022 -
- 2021 -
- 2020 346.600
- 2019 335.602
Disponibel indkomst i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2022 -
- 2021 -
- 2020 390.983
- 2019 375.211
Disponibel indkomst i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2022 -
- 2021 -
- 2020 305.057
- 2019 298.925
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2022 -
- 2021 -
- 2020 484.118
- 2019 470.822
Indkomst før skat i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2022 -
- 2021 -
- 2020 567.312
- 2019 546.485
Indkomst før skat i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2022 -
- 2021 -
- 2020 406.246
- 2019 400.758

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske)  :
 
- 2022 639
- 2021 996
- 2020 772
- 2019 794
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2022 2,3
- 2021 3,6
- 2020 2,8
- 2019 2,9
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal)  :
 
- 2022 134
- 2021 232
- 2020 140
- 2019 129
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2022 0,5
- 2021 0,8
- 2020 0,5
- 2019 0,5

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder  :
 
- 2022 41,5
- 2021 41,7
- 2020 41,7
- 2019 41,7
Antal 0-5 årige  :
 
- 2022 3.500
- 2021 3.401
- 2020 3.390
- 2019 3.403
Antal 6-16 årige  :
 
- 2022 7.843
- 2021 7.903
- 2020 7.906
- 2019 7.838
Antal 17-64 årige  :
 
- 2022 35.193
- 2021 34.140
- 2020 33.828
- 2019 33.595
Antal 65+ årige  :
 
- 2022 11.290
- 2021 11.170
- 2020 11.090
- 2019 10.954
Andel 0-5-årige  (%):
 
- 2022 6,1
- 2021 6,0
- 2020 6,0
- 2019 6,1
Andel 6-16-årige  (%):
 
- 2022 13,6
- 2021 14,0
- 2020 14,1
- 2019 14,0
Andel 17-64-årige  (%):
 
- 2022 60,9
- 2021 60,3
- 2020 60,2
- 2019 60,2
Andel 65+-årige  (%):
 
- 2022 19,5
- 2021 19,7
- 2020 19,7
- 2019 19,6

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år  :
 
- 2022 3.005
- 2021 3.001
- 2020 3.055
- 2019 3.054
Kvinder 10 - 19 år  :
 
- 2022 3.486
- 2021 3.467
- 2020 3.428
- 2019 3.372
Kvinder 20 - 29 år  :
 
- 2022 3.473
- 2021 3.149
- 2020 3.198
- 2019 3.169
Kvinder 30 - 39 år  :
 
- 2022 3.086
- 2021 2.999
- 2020 2.952
- 2019 2.961
Kvinder 40 - 49 år  :
 
- 2022 3.908
- 2021 3.949
- 2020 3.953
- 2019 3.963
Kvinder 50 - 59 år  :
 
- 2022 4.063
- 2021 4.028
- 2020 4.061
- 2019 4.001
Kvinder 60 - 69 år  :
 
- 2022 3.310
- 2021 3.234
- 2020 3.224
- 2019 3.200
Kvinder 70 - 79 år  :
 
- 2022 2.881
- 2021 2.839
- 2020 2.758
- 2019 2.707
Kvinder 80 - 89 år  :
 
- 2022 1.500
- 2021 1.504
- 2020 1.502
- 2019 1.524
Kvinder 90+ år  :
 
- 2022 555
- 2021 581
- 2020 619
- 2019 641

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år  :
 
- 2022 3.199
- 2021 3.148
- 2020 3.163
- 2019 3.192
Mænd 10 - 19 år  :
 
- 2022 3.826
- 2021 3.886
- 2020 3.817
- 2019 3.724
Mænd 20 - 29 år  :
 
- 2022 4.746
- 2021 4.263
- 2020 4.029
- 2019 3.962
Mænd 30 - 39 år  :
 
- 2022 3.003
- 2021 2.888
- 2020 2.892
- 2019 2.871
Mænd 40 - 49 år  :
 
- 2022 3.650
- 2021 3.680
- 2020 3.637
- 2019 3.663
Mænd 50 - 59 år  :
 
- 2022 3.753
- 2021 3.708
- 2020 3.697
- 2019 3.702
Mænd 60 - 69 år  :
 
- 2022 3.009
- 2021 2.976
- 2020 2.944
- 2019 2.885
Mænd 70 - 79 år  :
 
- 2022 2.343
- 2021 2.283
- 2020 2.257
- 2019 2.200
Mænd 80 - 89 år  :
 
- 2022 856
- 2021 837
- 2020 817
- 2019 790
Mænd 90+ år  :
 
- 2022 174
- 2021 194
- 2020 211
- 2019 209

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen  :
 
- 2022 29.267
- 2021 28.751
- 2020 28.750
- 2019 28.592
Antal mænd i kommunen  :
 
- 2022 28.559
- 2021 27.863
- 2020 27.464
- 2019 27.198
Enlige kvinder  :
 
- 2022 9.780
- 2021 9.433
- 2020 9.481
- 2019 9.503
Enlige mænd  :
 
- 2022 8.355
- 2021 7.852
- 2020 7.546
- 2019 7.488
Ægtepar med forskelligt køn  :
 
- 2022 9.707
- 2021 9.669
- 2020 9.651
- 2019 9.603
Registreret partnerskab  :
 
- 2022 14
- 2021 14
- 2020 15
- 2019 17
Samlevende par  :
 
- 2022 1.232
- 2021 1.162
- 2020 1.128
- 2019 1.076
Samboende par  :
 
- 2022 1.682
- 2021 1.634
- 2020 1.645
- 2019 1.614

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken  :
 
- 2022 38.111
- 2021 38.186
- 2020 38.383
- 2019 38.386
Ikke medlemmer af folkekirken  :
 
- 2022 19.715
- 2021 18.428
- 2020 17.831
- 2019 17.404
Antal kirkesogne i kommunen  :
 
- 2022 -
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen  :
 
- 2022 -
- 2021 3.151
- 2020 3.020
- 2019 3.040
Flytninger, fra kommunen  :
 
- 2022 -
- 2021 4.861
- 2020 4.536
- 2019 4.168
Flytninger, til kommunen  :
 
- 2022 -
- 2021 4.992
- 2020 4.623
- 2019 4.513

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2022 -
- 2021 21
- 2020 -
- 2019 -
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder)  :
 
- 2022 -
- 2021 1
- 2020 -
- 2019 -
A. Socialdemokratiet (valgte mænd)  :
 
- 2022 -
- 2021 1
- 2020 -
- 2019 -
B. Radikale Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2022 -
- 2021 2
- 2020 -
- 2019 -
B. Radikale Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
- 2019 -
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2022 -
- 2021 3
- 2020 -
- 2019 -
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2022 -
- 2021 8
- 2020 -
- 2019 -
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
- 2019 -
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
- 2019 -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2022 -
- 2021 2
- 2020 -
- 2019 -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2022 -
- 2021 1
- 2020 -
- 2019 -
V. Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2022 -
- 2021 1
- 2020 -
- 2019 -
V. Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
- 2019 -
I. Liberal Alliance (valgte kvinder)  :
 
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
- 2019 -
I. Liberal Alliance (valgte mænd)  :
 
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
- 2019 -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder)  :
 
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
- 2019 -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd)  :
 
- 2022 -
- 2021 1
- 2020 -
- 2019 -
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder)  :
 
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
- 2019 -
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd)  :
 
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
- 2019 -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder)  :
 
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
- 2019 -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd)  :
 
- 2022 -
- 2021 0
- 2020 -
- 2019 -

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2022 -
- 2021 21
- 2020 -
- 2019 -
Valgte kvinder (kommunalvalg)  :
 
- 2022 -
- 2021 9
- 2020 -
- 2019 -
Valgte mænd (kommunalvalg)  :
 
- 2022 -
- 2021 12
- 2020 -
- 2019 -