Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK | UDVIKLING 2021 - 2024

 Indbyggere & Politik

Her kan du se hvordan tallene indenfor "Indbyggere & Politik" har udviklet sig i perioden 2021 - 2024.

Indbyggertal

2021   2022   2023   2024
Indbyggertal den 1. januar (2024) 56.614   57.826   58.434   58.538
Personer med dansk oprindelse (2024) 47.774   47.938   47.780   47.421
Personer m/dansk statsborgerskab (2024) 50.483   50.817   50.676   50.352
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024) 6.131   7.009   7.758   8.186
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023) 525   605   638   -
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023) 558   607   689   -
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) % 99,7   99,7   99,7   -
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023) 1.459   1.483   1.506   -
Areal (km2) (2023) 39   39   39   -

Levendefødte, døde & levetid

2021   2022   2023   2024
Forventet levealder i år (2023) 82,8   83,1   83,4   -
Antal levendefødte (2023) 511   471   439   -
Antal døde (2023) 532   503   516   -

Prognose, indbyggere

2021   2022   2023   2024
Befolkning i år 2025 (2023) 57.227   58.125   58.342   -
Befolkning i år 2030 (2023) 58.134   59.283   59.200   -
Befolkning i år 2040 (2022) 59.626   61.300   60.944   -

Indkomster

2021   2022   2023   2024
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) 378.036   363.399   -   -
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) 433.672   400.514   -   -
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) 325.841   328.062   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) 534.656   521.510   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) 637.049   593.458   -   -
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) 438.632   453.006   -   -

Ledige i kommunen

2021   2022   2023   2024
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023) 996   639   589   -
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) % 3,6   2,3   2,0   -
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023) 232   134   79   -
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) % 0,8   0,5   0,3   -

Aldersfordeling

2021   2022   2023   2024
Gennemsnitsalder (2024) 41,7   41,5   41,6   41,6
Antal 0-5 årige (2024) 3.401   3.500   3.521   3.487
Antal 6-16 årige (2024) 7.903   7.843   7.840   7.785
Antal 17-64 årige (2024) 34.140   35.193   35.593   35.704
Antal 65+ årige (2024) 11.170   11.290   11.480   11.562
Andel 0-5-årige (2024) % 6,0   6,1   6,0   6,0
Andel 6-16-årige (2024) % 14,0   13,6   13,4   13,3
Andel 17-64-årige (2024) % 60,3   60,9   60,9   61,0
Andel 65+-årige (2024) % 19,7   19,5   19,6   19,8

Aldersfordeling, Kvinder

2021   2022   2023   2024
Kvinder 0 - 9 år (2024) 3.001   3.005   3.025   2.937
Kvinder 10 - 19 år (2024) 3.467   3.486   3.514   3.541
Kvinder 20 - 29 år (2024) 3.149   3.473   3.536   3.532
Kvinder 30 - 39 år (2024) 2.999   3.086   3.186   3.284
Kvinder 40 - 49 år (2024) 3.949   3.908   3.890   3.796
Kvinder 50 - 59 år (2024) 4.028   4.063   4.070   4.083
Kvinder 60 - 69 år (2024) 3.234   3.310   3.376   3.341
Kvinder 70 - 79 år (2024) 2.839   2.881   2.927   2.923
Kvinder 80 - 89 år (2024) 1.504   1.500   1.520   1.576
Kvinder 90+ år (2024) 581   555   515   491

Aldersfordeling, mænd

2021   2022   2023   2024
Mænd 0 - 9 år (2024) 3.148   3.199   3.154   3.172
Mænd 10 - 19 år (2024) 3.886   3.826   3.891   3.833
Mænd 20 - 29 år (2024) 4.263   4.746   4.788   4.788
Mænd 30 - 39 år (2024) 2.888   3.003   3.145   3.296
Mænd 40 - 49 år (2024) 3.680   3.650   3.597   3.563
Mænd 50 - 59 år (2024) 3.708   3.753   3.784   3.756
Mænd 60 - 69 år (2024) 2.976   3.009   3.040   3.061
Mænd 70 - 79 år (2024) 2.283   2.343   2.376   2.410
Mænd 80 - 89 år (2024) 837   856   936   991
Mænd 90+ år (2024) 194   174   164   164

Civilstand, køn

2021   2022   2023   2024
Antal kvinder i kommunen (2024) 28.751   29.267   29.559   29.504
Antal mænd i kommunen (2024) 27.863   28.559   28.875   29.034
Enlige kvinder (2024) 9.433   9.780   9.823   9.773
Enlige mænd (2024) 7.852   8.355   8.396   8.525
Ægtepar med forskelligt køn (2024) 9.669   9.707   9.821   9.857
Registreret partnerskab (2024) 14   14   14   14
Samlevende par (2024) 1.162   1.232   1.204   1.214
Samboende par (2024) 1.634   1.682   1.745   1.696

Folkekirken

2021   2022   2023   2024
Medlemmer af folkekirken (2024) 38.186   38.111   37.788   37.263
Ikke medlemmer af folkekirken (2024) 18.428   19.715   20.646   21.275
Antal kirkesogne i kommunen (2017) -   -   -   -

Flytninger

2021   2022   2023   2024
Flytninger inden for kommunen (2023) 3.151   3.216   3.328   -
Flytninger, fra kommunen (2023) 4.861   4.599   5.070   -
Flytninger, til kommunen (2023) 4.992   4.079   4.466   -

Kommunalvalg

2021   2022   2023   2024
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) 21   -   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021) 1   -   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021) 1   -   -   -
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021) 2   -   -   -
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021) 0   -   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 3   -   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021) 8   -   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 0   -   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021) 0   -   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 2   -   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021) 1   -   -   -
V. Venstre (valgte kvinder) (2021) 1   -   -   -
V. Venstre (valgte mænd) (2021) 0   -   -   -
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021) 0   -   -   -
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021) 0   -   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021) 0   -   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021) 1   -   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021) 0   -   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021) 0   -   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021) 0   -   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021) 0   -   -   -

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

2021   2022   2023   2024
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) 21   -   -   -
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021) 9   -   -   -
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021) 12   -   -   -
Tilbage til de aktuelle tal indenfor "Indbyggere & Politik"  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar  :
 
- 2024 58.538
- 2023 58.434
- 2022 57.826
- 2021 56.614
Personer med dansk oprindelse  :
 
- 2024 47.421
- 2023 47.780
- 2022 47.938
- 2021 47.774
Personer m/dansk statsborgerskab  :
 
- 2024 50.352
- 2023 50.676
- 2022 50.817
- 2021 50.483
Personer m/udenlandsk statsborgerskab  :
 
- 2024 8.186
- 2023 7.758
- 2022 7.009
- 2021 6.131
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2024 -
- 2023 638
- 2022 605
- 2021 525
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2024 -
- 2023 689
- 2022 607
- 2021 558
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse  (%):
 
- 2024 -
- 2023 99,7
- 2022 99,7
- 2021 99,7
Befolkningstæthed (indb/km2)  :
 
- 2024 -
- 2023 1.506
- 2022 1.483
- 2021 1.459
Areal (km2)  :
 
- 2024 -
- 2023 39
- 2022 39
- 2021 39

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år  :
 
- 2024 -
- 2023 83,4
- 2022 83,1
- 2021 82,8
Antal levendefødte  :
 
- 2024 -
- 2023 439
- 2022 471
- 2021 511
Antal døde  :
 
- 2024 -
- 2023 516
- 2022 503
- 2021 532

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025  :
 
- 2024 -
- 2023 58.342
- 2022 58.125
- 2021 57.227
Befolkning i år 2030  :
 
- 2024 -
- 2023 59.200
- 2022 59.283
- 2021 58.134
Befolkning i år 2040  :
 
- 2024 -
- 2023 60.944
- 2022 61.300
- 2021 59.626

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 363.399
- 2021 378.036
Disponibel indkomst i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 400.514
- 2021 433.672
Disponibel indkomst i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 328.062
- 2021 325.841
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 521.510
- 2021 534.656
Indkomst før skat i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 593.458
- 2021 637.049
Indkomst før skat i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 453.006
- 2021 438.632

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske)  :
 
- 2024 -
- 2023 589
- 2022 639
- 2021 996
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2024 -
- 2023 2,0
- 2022 2,3
- 2021 3,6
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal)  :
 
- 2024 -
- 2023 79
- 2022 134
- 2021 232
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2024 -
- 2023 0,3
- 2022 0,5
- 2021 0,8

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder  :
 
- 2024 41,6
- 2023 41,6
- 2022 41,5
- 2021 41,7
Antal 0-5 årige  :
 
- 2024 3.487
- 2023 3.521
- 2022 3.500
- 2021 3.401
Antal 6-16 årige  :
 
- 2024 7.785
- 2023 7.840
- 2022 7.843
- 2021 7.903
Antal 17-64 årige  :
 
- 2024 35.704
- 2023 35.593
- 2022 35.193
- 2021 34.140
Antal 65+ årige  :
 
- 2024 11.562
- 2023 11.480
- 2022 11.290
- 2021 11.170
Andel 0-5-årige  (%):
 
- 2024 6,0
- 2023 6,0
- 2022 6,1
- 2021 6,0
Andel 6-16-årige  (%):
 
- 2024 13,3
- 2023 13,4
- 2022 13,6
- 2021 14,0
Andel 17-64-årige  (%):
 
- 2024 61,0
- 2023 60,9
- 2022 60,9
- 2021 60,3
Andel 65+-årige  (%):
 
- 2024 19,8
- 2023 19,6
- 2022 19,5
- 2021 19,7

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år  :
 
- 2024 2.937
- 2023 3.025
- 2022 3.005
- 2021 3.001
Kvinder 10 - 19 år  :
 
- 2024 3.541
- 2023 3.514
- 2022 3.486
- 2021 3.467
Kvinder 20 - 29 år  :
 
- 2024 3.532
- 2023 3.536
- 2022 3.473
- 2021 3.149
Kvinder 30 - 39 år  :
 
- 2024 3.284
- 2023 3.186
- 2022 3.086
- 2021 2.999
Kvinder 40 - 49 år  :
 
- 2024 3.796
- 2023 3.890
- 2022 3.908
- 2021 3.949
Kvinder 50 - 59 år  :
 
- 2024 4.083
- 2023 4.070
- 2022 4.063
- 2021 4.028
Kvinder 60 - 69 år  :
 
- 2024 3.341
- 2023 3.376
- 2022 3.310
- 2021 3.234
Kvinder 70 - 79 år  :
 
- 2024 2.923
- 2023 2.927
- 2022 2.881
- 2021 2.839
Kvinder 80 - 89 år  :
 
- 2024 1.576
- 2023 1.520
- 2022 1.500
- 2021 1.504
Kvinder 90+ år  :
 
- 2024 491
- 2023 515
- 2022 555
- 2021 581

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år  :
 
- 2024 3.172
- 2023 3.154
- 2022 3.199
- 2021 3.148
Mænd 10 - 19 år  :
 
- 2024 3.833
- 2023 3.891
- 2022 3.826
- 2021 3.886
Mænd 20 - 29 år  :
 
- 2024 4.788
- 2023 4.788
- 2022 4.746
- 2021 4.263
Mænd 30 - 39 år  :
 
- 2024 3.296
- 2023 3.145
- 2022 3.003
- 2021 2.888
Mænd 40 - 49 år  :
 
- 2024 3.563
- 2023 3.597
- 2022 3.650
- 2021 3.680
Mænd 50 - 59 år  :
 
- 2024 3.756
- 2023 3.784
- 2022 3.753
- 2021 3.708
Mænd 60 - 69 år  :
 
- 2024 3.061
- 2023 3.040
- 2022 3.009
- 2021 2.976
Mænd 70 - 79 år  :
 
- 2024 2.410
- 2023 2.376
- 2022 2.343
- 2021 2.283
Mænd 80 - 89 år  :
 
- 2024 991
- 2023 936
- 2022 856
- 2021 837
Mænd 90+ år  :
 
- 2024 164
- 2023 164
- 2022 174
- 2021 194

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen  :
 
- 2024 29.504
- 2023 29.559
- 2022 29.267
- 2021 28.751
Antal mænd i kommunen  :
 
- 2024 29.034
- 2023 28.875
- 2022 28.559
- 2021 27.863
Enlige kvinder  :
 
- 2024 9.773
- 2023 9.823
- 2022 9.780
- 2021 9.433
Enlige mænd  :
 
- 2024 8.525
- 2023 8.396
- 2022 8.355
- 2021 7.852
Ægtepar med forskelligt køn  :
 
- 2024 9.857
- 2023 9.821
- 2022 9.707
- 2021 9.669
Registreret partnerskab  :
 
- 2024 14
- 2023 14
- 2022 14
- 2021 14
Samlevende par  :
 
- 2024 1.214
- 2023 1.204
- 2022 1.232
- 2021 1.162
Samboende par  :
 
- 2024 1.696
- 2023 1.745
- 2022 1.682
- 2021 1.634

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken  :
 
- 2024 37.263
- 2023 37.788
- 2022 38.111
- 2021 38.186
Ikke medlemmer af folkekirken  :
 
- 2024 21.275
- 2023 20.646
- 2022 19.715
- 2021 18.428
Antal kirkesogne i kommunen  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 -

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen  :
 
- 2024 -
- 2023 3.328
- 2022 3.216
- 2021 3.151
Flytninger, fra kommunen  :
 
- 2024 -
- 2023 5.070
- 2022 4.599
- 2021 4.861
Flytninger, til kommunen  :
 
- 2024 -
- 2023 4.466
- 2022 4.079
- 2021 4.992

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 21
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 1
A. Socialdemokratiet (valgte mænd)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 1
B. Radikale Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 2
B. Radikale Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 3
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 8
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 2
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 1
V. Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 1
V. Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
I. Liberal Alliance (valgte kvinder)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
I. Liberal Alliance (valgte mænd)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 1
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 0

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 21
Valgte kvinder (kommunalvalg)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 9
Valgte mænd (kommunalvalg)  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 12