Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK | UDVIKLING 2017 - 2020

 Indbyggere & Politik

Her kan du se hvordan tallene indenfor "Indbyggere & Politik" har udviklet sig i perioden 2017 - 2020.

Indbyggertal

2017   2018   2019   2020
Indbyggertal den 1. januar (2020) 55.240   55.472   55.790   56.214
Personer med dansk oprindelse (2020) 47.421   47.402   47.512   47.704
Personer m/dansk statsborgerskab (2020) 49.714   49.818   50.030   50.280
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020) 5.526   5.654   5.760   5.934
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020) 524   517   501   498
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020) 477   502   531   558
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) % 99,7   99,7   99,7   -
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020) 1.424   1.430   1.438   1.449
Areal (km2) (2020) -   -   39   39

Levendefødte, døde & levetid

2017   2018   2019   2020
Forventet levealder i år (2018) 82,2   82,4   -   -
Antal levendefødte (2019) 469   479   478   -
Antal døde (2019) 588   561   557   -

Prognose, indbyggere

2017   2018   2019   2020
Befolkning i år 2025 (2019) 57.148   56.573   56.094   -
Befolkning i år 2030 (2019) 58.476   57.611   56.646   -
Befolkning i år 2040 (2019) -   59.533   57.724   -

Indkomster

2017   2018   2019   2020
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) 313.568   322.546   -   -
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) 353.150   358.510   -   -
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) 277.050   289.289   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) 440.171   450.300   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) 516.726   520.202   -   -
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) 369.544   385.661   -   -

Ledige i kommunen

2017   2018   2019   2020
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020) 839   813   794   772
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) % 3,2   3,0   2,9   2,8
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019) 124   118   129   -
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) % 0,5   0,4   0,5   -

Aldersfordeling

2017   2018   2019   2020
Gennemsnitsalder (2020) -   41,6   41,7   41,7
Antal 0-5 årige (2020) 3.515   3.480   3.403   3.390
Antal 6-16 årige (2020) 7.736   7.755   7.838   7.906
Antal 17-64 årige (2020) 33.228   33.427   33.595   33.828
Antal 65+ årige (2020) 10.761   10.810   10.954   11.090
Andel 0-5-årige (2020) % 6,4   6,3   6,1   6,0
Andel 6-16-årige (2020) % 14,0   14,0   14,0   14,1
Andel 17-64-årige (2020) % 60,2   60,3   60,2   60,2
Andel 65+-årige (2020) % 19,5   19,5   19,6   19,7

Aldersfordeling, Kvinder

2017   2018   2019   2020
Kvinder 0 - 9 år (2020) 3.146   3.104   3.054   3.055
Kvinder 10 - 19 år (2020) 3.264   3.300   3.372   3.428
Kvinder 20 - 29 år (2020) 3.018   3.180   3.169   3.198
Kvinder 30 - 39 år (2020) 3.018   2.932   2.961   2.952
Kvinder 40 - 49 år (2020) 3.959   3.959   3.963   3.953
Kvinder 50 - 59 år (2020) 3.904   3.936   4.001   4.061
Kvinder 60 - 69 år (2020) 3.237   3.196   3.200   3.224
Kvinder 70 - 79 år (2020) 2.541   2.641   2.707   2.758
Kvinder 80 - 89 år (2020) 1.602   1.543   1.524   1.502
Kvinder 90+ år (2020) 641   654   641   619

Aldersfordeling, mænd

2017   2018   2019   2020
Mænd 0 - 9 år (2020) 3.342   3.258   3.192   3.163
Mænd 10 - 19 år (2020) 3.506   3.620   3.724   3.817
Mænd 20 - 29 år (2020) 3.930   3.978   3.962   4.029
Mænd 30 - 39 år (2020) 2.842   2.836   2.871   2.892
Mænd 40 - 49 år (2020) 3.741   3.676   3.663   3.637
Mænd 50 - 59 år (2020) 3.675   3.697   3.702   3.697
Mænd 60 - 69 år (2020) 2.870   2.853   2.885   2.944
Mænd 70 - 79 år (2020) 1.975   2.082   2.200   2.257
Mænd 80 - 89 år (2020) 811   804   790   817
Mænd 90+ år (2020) 218   223   209   211

Civilstand, køn

2017   2018   2019   2020
Antal kvinder i kommunen (2020) 28.330   28.445   28.592   28.750
Antal mænd i kommunen (2020) 26.910   27.027   27.198   27.464
Enlige kvinder (2020) 9.545   9.585   9.503   9.481
Enlige mænd (2020) 7.482   7.548   7.488   7.546
Ægtepar med forskelligt køn (2020) 9.505   19.008   9.603   9.651
Registreret partnerskab (2020) 20   36   17   15
Samlevende par (2020) 1.001   2.076   1.076   1.128
Samboende par (2020) 1.551   3.174   1.614   1.645

Folkekirken

2017   2018   2019   2020
Medlemmer af folkekirken (2020) 38.560   38.460   38.386   38.383
Ikke medlemmer af folkekirken (2020) 16.680   17.012   17.404   17.831
Antal kirkesogne i kommunen (2017) 6   -   -   -

Flytninger

2017   2018   2019   2020
Flytninger inden for kommunen (2019) 2.973   3.037   3.040   -
Flytninger, fra kommunen (2019) 4.343   4.316   4.168   -
Flytninger, til kommunen (2019) 4.360   4.491   4.513   -

Kommunalvalg

2017   2018   2019   2020
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) 21   -   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017) 2   -   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017) 2   -   -   -
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017) 1   -   -   -
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017) 1   -   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 4   -   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017) 6   -   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017) 0   -   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 1   -   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017) 1   -   -   -
V. Venstre (valgte kvinder) (2017) 1   -   -   -
V. Venstre (valgte mænd) (2017) 1   -   -   -
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017) 0   -   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017) 1   -   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017) 0   -   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017) 0   -   -   -

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

2017   2018   2019   2020
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) 21   -   -   -
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017) 9   -   -   -
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017) 12   -   -   -
Tilbage til de aktuelle tal indenfor "Indbyggere & Politik"  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar  :
 
- 2020 56.214
- 2019 55.790
- 2018 55.472
- 2017 55.240
Personer med dansk oprindelse  :
 
- 2020 47.704
- 2019 47.512
- 2018 47.402
- 2017 47.421
Personer m/dansk statsborgerskab  :
 
- 2020 50.280
- 2019 50.030
- 2018 49.818
- 2017 49.714
Personer m/udenlandsk statsborgerskab  :
 
- 2020 5.934
- 2019 5.760
- 2018 5.654
- 2017 5.526
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2020 498
- 2019 501
- 2018 517
- 2017 524
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2020 558
- 2019 531
- 2018 502
- 2017 477
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse  (%):
 
- 2020 -
- 2019 99,7
- 2018 99,7
- 2017 99,7
Befolkningstæthed (indb/km2)  :
 
- 2020 1.449
- 2019 1.438
- 2018 1.430
- 2017 1.424
Areal (km2)  :
 
- 2020 39
- 2019 39
- 2018 -
- 2017 -

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 82,4
- 2017 82,2
Antal levendefødte  :
 
- 2020 -
- 2019 478
- 2018 479
- 2017 469
Antal døde  :
 
- 2020 -
- 2019 557
- 2018 561
- 2017 588

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025  :
 
- 2020 -
- 2019 56.094
- 2018 56.573
- 2017 57.148
Befolkning i år 2030  :
 
- 2020 -
- 2019 56.646
- 2018 57.611
- 2017 58.476
Befolkning i år 2040  :
 
- 2020 -
- 2019 57.724
- 2018 59.533
- 2017 -

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 322.546
- 2017 313.568
Disponibel indkomst i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 358.510
- 2017 353.150
Disponibel indkomst i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 289.289
- 2017 277.050
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 450.300
- 2017 440.171
Indkomst før skat i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 520.202
- 2017 516.726
Indkomst før skat i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 385.661
- 2017 369.544

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske)  :
 
- 2020 772
- 2019 794
- 2018 813
- 2017 839
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2020 2,8
- 2019 2,9
- 2018 3,0
- 2017 3,2
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal)  :
 
- 2020 -
- 2019 129
- 2018 118
- 2017 124
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2020 -
- 2019 0,5
- 2018 0,4
- 2017 0,5

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder  :
 
- 2020 41,7
- 2019 41,7
- 2018 41,6
- 2017 -
Antal 0-5 årige  :
 
- 2020 3.390
- 2019 3.403
- 2018 3.480
- 2017 3.515
Antal 6-16 årige  :
 
- 2020 7.906
- 2019 7.838
- 2018 7.755
- 2017 7.736
Antal 17-64 årige  :
 
- 2020 33.828
- 2019 33.595
- 2018 33.427
- 2017 33.228
Antal 65+ årige  :
 
- 2020 11.090
- 2019 10.954
- 2018 10.810
- 2017 10.761
Andel 0-5-årige  (%):
 
- 2020 6,0
- 2019 6,1
- 2018 6,3
- 2017 6,4
Andel 6-16-årige  (%):
 
- 2020 14,1
- 2019 14,0
- 2018 14,0
- 2017 14,0
Andel 17-64-årige  (%):
 
- 2020 60,2
- 2019 60,2
- 2018 60,3
- 2017 60,2
Andel 65+-årige  (%):
 
- 2020 19,7
- 2019 19,6
- 2018 19,5
- 2017 19,5

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år  :
 
- 2020 3.055
- 2019 3.054
- 2018 3.104
- 2017 3.146
Kvinder 10 - 19 år  :
 
- 2020 3.428
- 2019 3.372
- 2018 3.300
- 2017 3.264
Kvinder 20 - 29 år  :
 
- 2020 3.198
- 2019 3.169
- 2018 3.180
- 2017 3.018
Kvinder 30 - 39 år  :
 
- 2020 2.952
- 2019 2.961
- 2018 2.932
- 2017 3.018
Kvinder 40 - 49 år  :
 
- 2020 3.953
- 2019 3.963
- 2018 3.959
- 2017 3.959
Kvinder 50 - 59 år  :
 
- 2020 4.061
- 2019 4.001
- 2018 3.936
- 2017 3.904
Kvinder 60 - 69 år  :
 
- 2020 3.224
- 2019 3.200
- 2018 3.196
- 2017 3.237
Kvinder 70 - 79 år  :
 
- 2020 2.758
- 2019 2.707
- 2018 2.641
- 2017 2.541
Kvinder 80 - 89 år  :
 
- 2020 1.502
- 2019 1.524
- 2018 1.543
- 2017 1.602
Kvinder 90+ år  :
 
- 2020 619
- 2019 641
- 2018 654
- 2017 641

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år  :
 
- 2020 3.163
- 2019 3.192
- 2018 3.258
- 2017 3.342
Mænd 10 - 19 år  :
 
- 2020 3.817
- 2019 3.724
- 2018 3.620
- 2017 3.506
Mænd 20 - 29 år  :
 
- 2020 4.029
- 2019 3.962
- 2018 3.978
- 2017 3.930
Mænd 30 - 39 år  :
 
- 2020 2.892
- 2019 2.871
- 2018 2.836
- 2017 2.842
Mænd 40 - 49 år  :
 
- 2020 3.637
- 2019 3.663
- 2018 3.676
- 2017 3.741
Mænd 50 - 59 år  :
 
- 2020 3.697
- 2019 3.702
- 2018 3.697
- 2017 3.675
Mænd 60 - 69 år  :
 
- 2020 2.944
- 2019 2.885
- 2018 2.853
- 2017 2.870
Mænd 70 - 79 år  :
 
- 2020 2.257
- 2019 2.200
- 2018 2.082
- 2017 1.975
Mænd 80 - 89 år  :
 
- 2020 817
- 2019 790
- 2018 804
- 2017 811
Mænd 90+ år  :
 
- 2020 211
- 2019 209
- 2018 223
- 2017 218

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen  :
 
- 2020 28.750
- 2019 28.592
- 2018 28.445
- 2017 28.330
Antal mænd i kommunen  :
 
- 2020 27.464
- 2019 27.198
- 2018 27.027
- 2017 26.910
Enlige kvinder  :
 
- 2020 9.481
- 2019 9.503
- 2018 9.585
- 2017 9.545
Enlige mænd  :
 
- 2020 7.546
- 2019 7.488
- 2018 7.548
- 2017 7.482
Ægtepar med forskelligt køn  :
 
- 2020 9.651
- 2019 9.603
- 2018 19.008
- 2017 9.505
Registreret partnerskab  :
 
- 2020 15
- 2019 17
- 2018 36
- 2017 20
Samlevende par  :
 
- 2020 1.128
- 2019 1.076
- 2018 2.076
- 2017 1.001
Samboende par  :
 
- 2020 1.645
- 2019 1.614
- 2018 3.174
- 2017 1.551

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken  :
 
- 2020 38.383
- 2019 38.386
- 2018 38.460
- 2017 38.560
Ikke medlemmer af folkekirken  :
 
- 2020 17.831
- 2019 17.404
- 2018 17.012
- 2017 16.680
Antal kirkesogne i kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 6

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 3.040
- 2018 3.037
- 2017 2.973
Flytninger, fra kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 4.168
- 2018 4.316
- 2017 4.343
Flytninger, til kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 4.513
- 2018 4.491
- 2017 4.360

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 21
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 2
A. Socialdemokratiet (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 2
B. Radikale Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
B. Radikale Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 4
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 6
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
V. Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
V. Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
I. Liberal Alliance (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
I. Liberal Alliance (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 21
Valgte kvinder (kommunalvalg)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 9
Valgte mænd (kommunalvalg)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 12