Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Jammerbugt   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   38.187    +19.639  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   35.836    +12.102  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   36.257    +14.560  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   1.930    +5.079  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   244    +361  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   262    +345  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   74,9    +24,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   44    +1.439  
Areal (km2) (2022)
39   864    -825  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,2    +1,6  
Antal levendefødte (2021)
511   373    +138  
Antal døde (2021)
532   435    +97  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   38.034    +20.091  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   37.771    +21.512  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   37.371    +23.929  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   232.587    +114.013  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   252.812    +138.171  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   212.213    +92.844  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   320.264    +163.854  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   353.432    +213.880  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   286.850    +119.396  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   566    +73  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   3,2    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   61    +73  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   45,0    -3,5  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   2.348    +1.152  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   4.830    +3.013  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   21.381    +13.812  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   9.628    +1.662  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   6,1    +0,0  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,6    +1,0  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   56,0    +4,9  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   25,2    -5,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.882    +1.123  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   2.243    +1.243  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.453    +2.020  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.924    +1.162  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.320    +1.588  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   2.794    +1.269  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   2.635    +675  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   2.457    +424  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   995    +505  
Kvinder 90+ år (2022)
555   214    +341  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   2.032    +1.167  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.424    +1.402  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.718    +3.028  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   1.940    +1.063  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.401    +1.249  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   2.777    +976  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   2.606    +403  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   2.396    -53  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   876    -20  
Mænd 90+ år (2022)
174   100    +74  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   18.917    +10.350  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   19.270    +9.289  
Enlige kvinder (2022)
9.780   4.615    +5.165  
Enlige mænd (2022)
8.355   4.431    +3.924  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   7.806    +1.901  
Registreret partnerskab (2022)
14   6    +8  
Samlevende par (2022)
1.232   1.041    +191  
Samboende par (2022)
1.682   1.154    +528  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   32.787    +5.324  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   5.400    +14.315  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   3.050    +101  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   1.983    +2.878  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   1.905    +3.087  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   8    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   12    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune