Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Jammerbugt   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   38.175    +18.439  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   35.911    +11.863  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   36.306    +14.177  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   1.869    +4.262  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   226    +272  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   288    +270  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   74,7    +25,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   44    +1.415  
Areal (km2) (2020)
39   864    -825  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,0    +1,5  
Antal levendefødte (2020)
500   350    +150  
Antal døde (2020)
597   406    +191  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   38.144    +18.416  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   38.129    +19.066  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   38.085    +20.287  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   220.723    +114.879  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   241.497    +133.714  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   199.810    +99.115  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   302.417    +168.405  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   335.770    +210.715  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   268.840    +131.918  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   772    +0  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,4    -1,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
140   53    +87  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   44,8    -3,1  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.324    +1.077  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   4.939    +2.964  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   21.438    +12.702  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   9.474    +1.696  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,0    +0,0  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,0    +1,1  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   56,7    +3,5  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   24,3    -4,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.874    +1.127  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   2.272    +1.195  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.446    +1.703  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.938    +1.061  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.351    +1.598  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   2.797    +1.231  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   2.663    +571  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.395    +444  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   955    +549  
Kvinder 90+ år (2021)
581   211    +370  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.052    +1.096  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.419    +1.467  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.716    +2.547  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.930    +958  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.458    +1.222  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   2.789    +919  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   2.616    +360  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.381    -98  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   810    +27  
Mænd 90+ år (2021)
194   102    +92  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   18.902    +9.849  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   19.273    +8.590  
Enlige kvinder (2021)
9.433   4.508    +4.925  
Enlige mænd (2021)
7.852   4.353    +3.499  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   7.866    +1.803  
Registreret partnerskab (2021)
14   4    +10  
Samlevende par (2021)
1.162   1.050    +112  
Samboende par (2021)
1.634   1.167    +467  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   32.923    +5.263  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   5.252    +13.176  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   3.101    -81  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.956    +2.580  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.815    +2.808  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   5    -4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   9    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   12    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune