Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Jammerbugt   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   38.324    +17.890  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   35.991    +11.713  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   36.357    +13.923  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   1.967    +3.967  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   226    +272  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   288    +270  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   74,7    +25,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   44    +1.405  
Areal (km2) (2020)
39   864    -825  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,8    +1,6  
Antal levendefødte (2019)
478   338    +140  
Antal døde (2019)
557   418    +139  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   38.144    +18.416  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   38.129    +19.066  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   38.085    +20.287  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   213.308    +109.238  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   229.061    +129.449  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   197.341    +91.948  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   292.935    +157.365  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   320.693    +199.509  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   264.801    +120.860  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   772    +0  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,4    -1,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   57    +72  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,5    -2,8  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.293    +1.097  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   4.995    +2.911  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   21.714    +12.114  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   9.322    +1.768  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,0    +0,0  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,0    +1,1  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   56,7    +3,5  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   24,3    -4,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.880    +1.175  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.285    +1.143  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.484    +1.714  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.905    +1.047  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.402    +1.551  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   2.872    +1.189  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.640    +584  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.322    +436  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   931    +571  
Kvinder 90+ år (2020)
619   212    +407  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.065    +1.098  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.452    +1.365  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.780    +2.249  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.899    +993  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.550    +1.087  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   2.808    +889  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.655    +289  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.332    -75  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   750    +67  
Mænd 90+ år (2020)
211   100    +111  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   18.933    +9.817  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   19.391    +8.073  
Enlige kvinder (2020)
9.481   4.436    +5.045  
Enlige mænd (2020)
7.546   4.334    +3.212  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   7.940    +1.711  
Registreret partnerskab (2020)
15   4    +11  
Samlevende par (2020)
1.128   1.019    +109  
Samboende par (2020)
1.645   1.164    +481  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   33.085    +5.298  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   5.239    +12.592  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.133    -93  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.886    +2.282  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.818    +2.695  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   5    -4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   9    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   12    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune