Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejen Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejen   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   42.742    +13.472  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   38.078    +9.626  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   38.864    +11.416  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   3.878    +2.056  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   513    -15  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   394    +164  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   72,3    +27,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   53    +1.396  
Areal (km2) (2020)
39   814    -775  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,5    +0,9  
Antal levendefødte (2019)
478   407    +71  
Antal døde (2019)
557   397    +160  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   42.752    +13.342  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   42.913    +13.733  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   43.354    +14.370  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   218.332    +104.214  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   238.084    +120.426  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   198.001    +91.288  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   305.189    +145.111  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   338.393    +181.809  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   271.010    +114.651  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   646    +126  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,1    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   77    +52  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   42,8    -1,1  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.698    +692  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   5.815    +2.091  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   25.195    +8.633  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   9.034    +2.056  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,6    +0,5  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   58,9    +1,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   21,1    -1,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.244    +811  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.743    +685  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.893    +1.305  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.239    +713  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.825    +1.128  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   2.892    +1.169  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.558    +666  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.160    +598  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.106    +396  
Kvinder 90+ år (2020)
619   269    +350  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.375    +788  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.868    +949  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.224    +1.805  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.469    +423  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.045    +592  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.194    +503  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.581    +363  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.044    +213  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   878    -61  
Mænd 90+ år (2020)
211   135    +76  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   20.929    +7.821  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   21.813    +5.651  
Enlige kvinder (2020)
9.481   4.776    +4.705  
Enlige mænd (2020)
7.546   5.199    +2.347  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   8.360    +1.291  
Registreret partnerskab (2020)
15   12    +3  
Samlevende par (2020)
1.128   1.093    +35  
Samboende par (2020)
1.645   1.443    +202  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   35.125    +3.258  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   7.617    +10.214  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   26    -20  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.508    -468  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.211    +1.957  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.979    +2.534  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   7    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune