Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejen Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejen   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   42.790    +13.824  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   37.942    +9.832  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   38.726    +11.757  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   4.064    +2.067  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   545    -20  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   405    +153  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   73,1    +26,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   53    +1.406  
Areal (km2) (2021)
39   814    -775  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,6    +0,9  
Antal levendefødte (2020)
500   425    +75  
Antal døde (2020)
597   406    +191  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   42.696    +14.531  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   42.834    +15.300  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   43.254    +16.372  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   225.825    +109.777  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   250.082    +125.129  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   200.821    +98.104  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   315.692    +155.130  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   355.382    +191.103  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   274.780    +125.978  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   727    +269  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,5    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   101    +131  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,5    +0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   43,0    -1,3  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.732    +669  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   5.701    +2.202  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   25.118    +9.022  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   9.239    +1.931  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,4    -0,4  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,3    +0,7  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   58,7    +1,6  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   21,6    -1,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.236    +765  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   2.715    +752  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.883    +1.266  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.267    +732  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.825    +1.124  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   2.847    +1.181  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   2.600    +634  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.175    +664  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.144    +360  
Kvinder 90+ år (2021)
581   280    +301  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.357    +791  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.830    +1.056  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.217    +2.046  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.490    +398  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   3.033    +647  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.143    +565  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   2.635    +341  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.066    +217  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   908    -71  
Mænd 90+ år (2021)
194   139    +55  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   20.972    +7.779  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   21.818    +6.045  
Enlige kvinder (2021)
9.433   4.838    +4.595  
Enlige mænd (2021)
7.852   5.235    +2.617  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   8.364    +1.305  
Registreret partnerskab (2021)
14   12    +2  
Samlevende par (2021)
1.162   1.123    +39  
Samboende par (2021)
1.634   1.434    +200  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   34.898    +3.288  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   7.892    +10.536  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   26    -20  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   3.460    -440  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.274    +2.262  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.169    +2.454  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   7    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune