Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejen Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejen   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   42.924    +15.510  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   37.416    +10.364  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   38.254    +12.422  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   4.670    +3.088  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   606    +32  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   482    +207  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   72,3    +27,4  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   72,3    +27,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   53    +1.453  
Areal (km2) (2023)
39   814    -775  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,8    +1,3  
Antal levendefødte (2022)
471   404    +67  
Antal døde (2022)
503   424    +79  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   42.639    +15.703  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   42.535    +16.665  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   42.801    +18.499  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   250.790    +127.246  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   278.907    +154.765  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   221.756    +104.085  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   350.748    +183.908  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   395.858    +241.191  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   304.169    +134.463  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   408    +181  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,7    +0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   17    +62  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   43,2    -1,6  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   2.765    +756  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   5.615    +2.225  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   25.138    +10.455  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   9.406    +2.074  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,4    -0,4  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,1    +0,3  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   58,6    +2,3  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   21,9    -2,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   2.254    +771  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.662    +852  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.864    +1.672  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   2.362    +824  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.713    +1.177  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   2.886    +1.184  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.621    +755  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.197    +730  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.242    +278  
Kvinder 90+ år (2023)
515   257    +258  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   2.375    +779  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.767    +1.124  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   2.201    +2.587  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.549    +596  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.909    +688  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.184    +600  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.663    +377  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.130    +246  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   955    -19  
Mænd 90+ år (2023)
164   133    +31  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   21.058    +8.501  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   21.866    +7.009  
Enlige kvinder (2023)
9.823   5.052    +4.771  
Enlige mænd (2023)
8.396   5.402    +2.994  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   8.282    +1.539  
Registreret partnerskab (2023)
14   10    +4  
Samlevende par (2023)
1.204   1.144    +60  
Samboende par (2023)
1.745   1.408    +337  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   34.390    +3.398  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   8.534    +12.112  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   26    -20  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   3.511    -295  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.273    +2.326  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   2.113    +1.966  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   6    +2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   6    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune