Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ærø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   5.964    +50.250  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   5.514    +42.190  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   5.591    +44.689  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   373    +5.561  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   424    +74  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   201    +357  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   63,2    +36,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   66    +1.383  
Areal (km2) (2020)
39   90    -51  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,2    +1,2  
Antal levendefødte (2019)
478   29    +449  
Antal døde (2019)
557   124    +433  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   5.918    +50.176  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   5.842    +50.804  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   5.746    +51.978  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   201.430    +121.116  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   217.971    +140.539  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   185.012    +104.277  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   268.648    +181.652  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   291.480    +228.722  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   245.987    +139.674  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   109    +663  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,7    -1,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   15    +114  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   52,4    -10,7  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   204    +3.186  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   552    +7.354  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   3.020    +30.808  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   2.188    +8.902  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   3,4    +2,6  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   9,3    +4,8  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   50,6    +9,6  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   36,7    -17,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   181    +2.874  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   260    +3.168  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   141    +3.057  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   179    +2.773  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   288    +3.665  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   492    +3.569  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   569    +2.655  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   522    +2.236  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   264    +1.238  
Kvinder 90+ år (2020)
619   78    +541  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   198    +2.965  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   290    +3.527  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   256    +3.773  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   187    +2.705  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   289    +3.348  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   484    +3.213  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   539    +2.405  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   517    +1.740  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   200    +617  
Mænd 90+ år (2020)
211   30    +181  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   2.974    +25.776  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   2.990    +24.474  
Enlige kvinder (2020)
9.481   1.031    +8.450  
Enlige mænd (2020)
7.546   1.009    +6.537  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   1.205    +8.446  
Registreret partnerskab (2020)
15   4    +11  
Samlevende par (2020)
1.128   120    +1.008  
Samboende par (2020)
1.645   167    +1.478  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   4.956    +33.427  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   1.008    +16.823  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   6    +0  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   529    +2.511  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   420    +3.748  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   407    +4.106  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   11    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune