Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ærø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   6.008    +52.426  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   5.370    +42.410  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   5.447    +45.229  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   561    +7.197  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   689    -51  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   245    +444  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   62,5    +37,2  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   62,5    +37,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   67    +1.439  
Areal (km2) (2023)
39   90    -51  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   -      
Antal levendefødte (2022)
471   26    +445  
Antal døde (2022)
503   122    +381  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   5.957    +52.385  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   5.904    +53.296  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   5.840    +55.460  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   225.397    +152.639  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   245.908    +187.764  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   204.778    +121.063  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   300.521    +234.135  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   328.156    +308.893  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   272.749    +165.883  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   62    +527  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,9    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   5    +74  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   52,7    -11,1  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   211    +3.310  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   563    +7.277  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   2.997    +32.596  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   2.237    +9.243  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   3,5    +2,5  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   9,4    +4,0  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   49,9    +11,0  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   37,2    -17,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   193    +2.832  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   285    +3.229  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   133    +3.403  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   197    +2.989  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   292    +3.598  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   461    +3.609  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   595    +2.781  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   538    +2.389  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   291    +1.229  
Kvinder 90+ år (2023)
515   65    +450  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   183    +2.971  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   291    +3.600  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   222    +4.566  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   202    +2.943  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   271    +3.326  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   467    +3.317  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   555    +2.485  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   510    +1.866  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   226    +710  
Mænd 90+ år (2023)
164   31    +133  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   3.050    +26.509  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   2.958    +25.917  
Enlige kvinder (2023)
9.823   1.106    +8.717  
Enlige mænd (2023)
8.396   1.008    +7.388  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   1.182    +8.639  
Registreret partnerskab (2023)
14   3    +11  
Samlevende par (2023)
1.204   122    +1.082  
Samboende par (2023)
1.745   167    +1.578  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   4.757    +33.031  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   1.251    +19.395  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   6    +0  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   536    +2.680  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   374    +4.225  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   332    +3.747  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   11    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune