Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ærø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   5.960    +52.578  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   5.277    +42.144  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   5.356    +44.996  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   604    +7.582  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   689    -51  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   245    +444  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   65,6    +34,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   67    +1.439  
Areal (km2) (2023)
39   90    -51  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   -      
Antal levendefødte (2023)
439   30    +409  
Antal døde (2023)
516   108    +408  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   5.957    +52.385  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   5.904    +53.296  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   5.840    +55.460  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   223.526    +139.873  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   245.977    +154.537  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   201.401    +126.661  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   298.257    +223.253  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   330.386    +263.072  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   266.594    +186.412  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   62    +527  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,9    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   5    +74  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   52,9    -11,3  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   207    +3.280  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   553    +7.232  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   2.930    +32.774  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   2.270    +9.292  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   3,5    +2,5  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   9,3    +4,0  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   49,2    +11,8  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   38,1    -18,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   203    +2.734  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   267    +3.274  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   141    +3.391  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   205    +3.079  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   277    +3.519  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   456    +3.627  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   582    +2.759  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   532    +2.391  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   304    +1.272  
Kvinder 90+ år (2024)
491   69    +422  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   190    +2.982  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   271    +3.562  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   215    +4.573  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   212    +3.084  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   254    +3.309  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   447    +3.309  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   542    +2.519  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   520    +1.890  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   241    +750  
Mænd 90+ år (2024)
164   32    +132  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   3.036    +26.468  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   2.924    +26.110  
Enlige kvinder (2024)
9.773   1.124    +8.649  
Enlige mænd (2024)
8.525   1.016    +7.509  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   1.156    +8.701  
Registreret partnerskab (2024)
14   3    +11  
Samlevende par (2024)
1.214   127    +1.087  
Samboende par (2024)
1.696   164    +1.532  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   4.654    +32.609  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   1.306    +19.969  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   6    +0  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   479    +2.849  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   350    +4.720  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   319    +4.147  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   11    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune