Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ærø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   6.025    +51.801  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   5.466    +42.472  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   5.548    +45.269  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   477    +6.532  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   588    +17  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   204    +403  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   63,3    +36,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   67    +1.416  
Areal (km2) (2022)
39   90    -51  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   -      
Antal levendefødte (2021)
511   28    +483  
Antal døde (2021)
532   101    +431  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   5.970    +52.155  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   5.904    +53.379  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   5.840    +55.460  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   216.258    +130.342  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   232.022    +158.961  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   200.148    +104.909  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   288.173    +195.945  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   308.693    +258.619  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   267.204    +139.042  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   66    +573  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,9    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   10    +124  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   52,7    -11,2  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   202    +3.298  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   559    +7.284  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   3.044    +32.149  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   2.220    +9.070  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   3,4    +2,7  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   9,3    +4,3  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   50,5    +10,4  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   36,8    -17,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   189    +2.816  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   262    +3.224  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   136    +3.337  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   189    +2.897  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   287    +3.621  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   484    +3.579  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   576    +2.734  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   542    +2.339  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   275    +1.225  
Kvinder 90+ år (2022)
555   65    +490  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   194    +3.005  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   266    +3.560  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   256    +4.490  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   212    +2.791  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   282    +3.368  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   484    +3.269  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   549    +2.460  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   525    +1.818  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   217    +639  
Mænd 90+ år (2022)
174   35    +139  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   3.005    +26.262  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   3.020    +25.539  
Enlige kvinder (2022)
9.780   1.052    +8.728  
Enlige mænd (2022)
8.355   1.036    +7.319  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   1.196    +8.511  
Registreret partnerskab (2022)
14   3    +11  
Samlevende par (2022)
1.232   122    +1.110  
Samboende par (2022)
1.682   180    +1.502  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   4.880    +33.231  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   1.145    +18.570  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   6    +0  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   586    +2.565  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   398    +4.463  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   457    +4.535  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   11    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune