Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ishøj Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ishøj   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   23.225    +34.601  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   13.258    +34.680  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   17.765    +33.052  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   5.460    +1.549  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   851    -246  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   1.500    -893  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   97,5    +2,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   860    +623  
Areal (km2) (2022)
39   27    +12  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   80,1    +2,7  
Antal levendefødte (2021)
511   257    +254  
Antal døde (2021)
532   194    +338  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   23.314    +34.811  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   23.654    +35.629  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   24.095    +37.205  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   219.899    +126.701  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   231.293    +159.690  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   208.790    +96.267  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   304.393    +179.725  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   326.658    +240.654  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   282.684    +123.562  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   624    +15  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   5,5    -3,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   122    +12  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   1,1    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   39,7    +1,8  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   1.669    +1.831  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   3.117    +4.726  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   14.611    +20.582  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   3.828    +7.462  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   7,2    -1,1  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   13,4    +0,2  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   62,9    -2,0  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   16,5    +3,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.370    +1.635  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   1.409    +2.077  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.535    +1.938  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.578    +1.508  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   1.511    +2.397  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   1.524    +2.539  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   1.151    +2.159  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.109    +1.772  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   394    +1.106  
Kvinder 90+ år (2022)
555   48    +507  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   1.411    +1.788  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   1.423    +2.403  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.559    +3.187  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   1.668    +1.335  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   1.620    +2.030  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   1.524    +2.229  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   1.108    +1.901  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   950    +1.393  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   305    +551  
Mænd 90+ år (2022)
174   28    +146  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   11.629    +17.638  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   11.596    +16.963  
Enlige kvinder (2022)
9.780   3.467    +6.313  
Enlige mænd (2022)
8.355   3.228    +5.127  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   4.154    +5.553  
Registreret partnerskab (2022)
14   14    +0  
Samlevende par (2022)
1.232   474    +758  
Samboende par (2022)
1.682   540    +1.142  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   9.982    +28.129  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   13.243    +6.472  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   1.395    +1.756  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   2.017    +2.844  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   1.888    +3.104  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   6    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune