Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ishøj Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ishøj   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   23.131    +33.483  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   13.401    +34.373  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   17.891    +32.592  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   5.240    +891  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   792    -267  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   1.474    -916  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   97,5    +2,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   873    +586  
Areal (km2) (2021)
39   27    +12  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   79,9    +2,6  
Antal levendefødte (2020)
500   297    +203  
Antal døde (2020)
597   184    +413  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   23.579    +33.648  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   24.152    +33.982  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   24.849    +34.777  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   210.203    +125.399  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   221.103    +154.108  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   199.520    +99.405  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   290.740    +180.082  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   312.598    +233.887  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   269.318    +131.440  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   875    +121  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   7,8    -4,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   189    +43  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   1,7    -0,9  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   39,4    +2,3  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.750    +1.651  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   3.096    +4.807  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   14.510    +19.630  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   3.775    +7.395  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   7,6    -1,6  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,4    +0,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   62,7    -2,4  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   16,3    +3,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.406    +1.595  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.399    +2.068  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.561    +1.588  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.555    +1.444  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.513    +2.436  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   1.536    +2.492  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   1.126    +2.108  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.107    +1.732  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   362    +1.142  
Kvinder 90+ år (2021)
581   57    +524  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.443    +1.705  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   1.421    +2.465  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.563    +2.700  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.664    +1.224  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   1.567    +2.113  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   1.524    +2.184  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.083    +1.893  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   947    +1.336  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   269    +568  
Mænd 90+ år (2021)
194   28    +166  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   11.622    +17.129  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   11.509    +16.354  
Enlige kvinder (2021)
9.433   3.432    +6.001  
Enlige mænd (2021)
7.852   3.111    +4.741  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   4.168    +5.501  
Registreret partnerskab (2021)
14   15    -1  
Samlevende par (2021)
1.162   473    +689  
Samboende par (2021)
1.634   537    +1.097  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   10.179    +28.007  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   12.952    +5.476  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.486    +1.534  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.834    +2.702  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.800    +2.823  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   11    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune