Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Billund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Billund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   27.021    +31.413  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   22.510    +25.270  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   23.159    +27.517  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   3.862    +3.896  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   864    -226  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   565    +124  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   82,0    +17,7  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   82,0    +17,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   50    +1.456  
Areal (km2) (2023)
39   540    -501  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,8    +1,3  
Antal levendefødte (2022)
471   204    +267  
Antal døde (2022)
503   292    +211  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   26.958    +31.384  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   27.158    +32.042  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   27.625    +33.675  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   262.848    +115.188  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   298.989    +134.683  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   225.968    +99.873  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   361.261    +173.395  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   419.877    +217.172  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   301.467    +137.165  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   281    +308  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,8    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   8    +71  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   43,3    -1,7  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.681    +1.840  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   3.536    +4.304  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   15.912    +19.681  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   5.892    +5.588  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,2    -0,2  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,1    +0,3  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   58,9    +2,0  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   21,8    -2,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.386    +1.639  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.701    +1.813  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.132    +2.404  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   1.523    +1.663  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.727    +2.163  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   1.867    +2.203  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   1.697    +1.679  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   1.420    +1.507  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   719    +801  
Kvinder 90+ år (2023)
515   158    +357  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.485    +1.669  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   1.663    +2.228  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   1.441    +3.347  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   1.652    +1.493  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   1.830    +1.767  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   1.927    +1.857  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   1.701    +1.339  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.334    +1.042  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   577    +359  
Mænd 90+ år (2023)
164   81    +83  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   13.330    +16.229  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   13.691    +15.184  
Enlige kvinder (2023)
9.823   3.267    +6.556  
Enlige mænd (2023)
8.396   3.445    +4.951  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   5.368    +4.453  
Registreret partnerskab (2023)
14   4    +10  
Samlevende par (2023)
1.204   584    +620  
Samboende par (2023)
1.745   866    +879  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   21.090    +16.698  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   5.931    +14.715  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   11    -5  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   2.450    +766  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.470    +3.129  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   1.462    +2.617  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   7    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   7    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   5    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune