Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Billund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Billund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   26.608    +29.606  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   23.065    +24.639  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   23.634    +26.646  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.974    +2.960  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   656    -158  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   462    +96  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   81,6    +18,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   49    +1.400  
Areal (km2) (2020)
39   540    -501  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,2    +1,2  
Antal levendefødte (2019)
478   263    +215  
Antal døde (2019)
557   243    +314  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   26.844    +29.716  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   27.190    +30.005  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   27.821    +30.551  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   231.771    +90.775  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   260.305    +98.205  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   202.831    +86.458  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   319.428    +130.872  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   366.950    +153.252  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   271.229    +114.432  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   409    +363  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,2    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   39    +90  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   42,8    -1,1  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   1.646    +1.744  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   3.670    +4.236  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   15.662    +18.166  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   5.630    +5.460  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,2    -0,2  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,8    +0,3  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   58,9    +1,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   21,2    -1,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.441    +1.614  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.711    +1.717  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.113    +2.085  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.444    +1.508  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   1.764    +2.189  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   1.916    +2.145  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.624    +1.600  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.377    +1.381  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   672    +830  
Kvinder 90+ år (2020)
619   147    +472  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.459    +1.704  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.730    +2.087  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.381    +2.648  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.561    +1.331  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   1.792    +1.845  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   1.954    +1.743  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.607    +1.337  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.303    +954  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   522    +295  
Mænd 90+ år (2020)
211   90    +121  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   13.209    +15.541  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   13.399    +14.065  
Enlige kvinder (2020)
9.481   3.089    +6.392  
Enlige mænd (2020)
7.546   3.126    +4.420  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   5.377    +4.274  
Registreret partnerskab (2020)
15   5    +10  
Samlevende par (2020)
1.128   587    +541  
Samboende par (2020)
1.645   838    +807  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   21.759    +16.624  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   4.849    +12.982  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   11    -5  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   2.058    +982  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.348    +2.820  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.182    +3.331  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune