Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Billund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Billund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   27.119    +31.419  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   22.335    +25.086  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   23.001    +27.351  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   4.118    +4.068  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   864    -226  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   565    +124  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   82,2    +17,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   50    +1.456  
Areal (km2) (2023)
39   540    -501  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   82,1    +1,3  
Antal levendefødte (2023)
439   241    +198  
Antal døde (2023)
516   287    +229  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   26.958    +31.384  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   27.158    +32.042  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   27.625    +33.675  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   265.340    +98.059  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   303.216    +97.298  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   226.574    +101.488  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   365.635    +155.875  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   425.276    +168.182  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   304.595    +148.411  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   281    +308  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,8    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   8    +71  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   43,4    -1,8  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   1.648    +1.839  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   3.486    +4.299  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   16.001    +19.703  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   5.984    +5.578  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,1    -0,1  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,9    +0,4  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   59,0    +2,0  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   22,1    -2,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   1.379    +1.558  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   1.652    +1.889  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   1.193    +2.339  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   1.543    +1.741  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   1.709    +2.087  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   1.844    +2.239  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   1.710    +1.631  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   1.443    +1.480  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   748    +828  
Kvinder 90+ år (2024)
491   169    +322  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   1.479    +1.693  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   1.627    +2.206  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   1.467    +3.321  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   1.694    +1.602  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   1.816    +1.747  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   1.911    +1.845  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   1.714    +1.347  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   1.336    +1.074  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   613    +378  
Mænd 90+ år (2024)
164   72    +92  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   13.390    +16.114  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   13.729    +15.305  
Enlige kvinder (2024)
9.773   3.334    +6.439  
Enlige mænd (2024)
8.525   3.483    +5.042  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   5.364    +4.493  
Registreret partnerskab (2024)
14   5    +9  
Samlevende par (2024)
1.214   586    +628  
Samboende par (2024)
1.696   861    +835  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   20.908    +16.355  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   6.211    +15.064  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   11    -5  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   2.058    +1.270  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   1.429    +3.641  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   1.351    +3.115  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   7    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   7    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   5    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune