Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Billund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Billund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   26.551    +30.063  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   22.862    +24.912  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   23.452    +27.031  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   3.099    +3.032  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   691    -166  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   476    +82  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   82,1    +17,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   49    +1.410  
Areal (km2) (2021)
39   540    -501  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,4    +1,1  
Antal levendefødte (2020)
500   219    +281  
Antal døde (2020)
597   269    +328  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   26.699    +30.528  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   26.986    +31.148  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   27.524    +32.102  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   239.139    +96.463  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   269.107    +106.104  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   208.809    +90.116  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   330.078    +140.744  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   379.368    +167.117  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   280.191    +120.567  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   571    +425  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,4    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   81    +151  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,6    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   43,2    -1,5  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.624    +1.777  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   3.578    +4.325  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   15.631    +18.509  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   5.718    +5.452  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,1    -0,1  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,5    +0,5  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   58,9    +1,4  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   21,5    -1,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.385    +1.616  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.716    +1.751  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.087    +2.062  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.468    +1.531  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.730    +2.219  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   1.912    +2.116  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   1.638    +1.596  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.404    +1.435  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   674    +830  
Kvinder 90+ år (2021)
581   162    +419  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.420    +1.728  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   1.683    +2.203  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.400    +2.863  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.547    +1.341  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   1.803    +1.877  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   1.938    +1.770  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.618    +1.358  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.359    +924  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   524    +313  
Mænd 90+ år (2021)
194   83    +111  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   13.176    +15.575  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   13.375    +14.488  
Enlige kvinder (2021)
9.433   3.110    +6.323  
Enlige mænd (2021)
7.852   3.191    +4.661  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   5.350    +4.319  
Registreret partnerskab (2021)
14   4    +10  
Samlevende par (2021)
1.162   572    +590  
Samboende par (2021)
1.634   846    +788  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   21.510    +16.676  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   5.041    +13.387  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   11    -5  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   2.306    +714  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.432    +3.104  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.289    +3.334  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune