Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederiksberg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederiksberg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   104.899    -46.361  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   83.579    -36.158  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   90.755    -40.403  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   14.144    -5.958  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   818    -180  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   503    +186  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   12.030    -10.524  
Areal (km2) (2023)
39   9    +30  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   82,3    +1,1  
Antal levendefødte (2023)
439   1.347    -908  
Antal døde (2023)
516   905    -389  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   103.294    -44.952  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   102.533    -43.333  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   101.189    -39.889  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   312.449    +50.950  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   357.882    +42.632  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   272.387    +55.675  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   451.144    +70.366  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   533.516    +59.942  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   378.510    +74.496  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   1.774    -1.185  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,0    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   225    -146  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   40,6    +1,0  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   6.617    -3.130  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   9.944    -2.159  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   69.950    -34.246  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   18.388    -6.826  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   9,5    +3,8  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   66,7    -5,7  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   17,5    +2,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   4.922    -1.985  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   4.585    -1.044  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   10.891    -7.359  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   8.113    -4.829  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   6.434    -2.638  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   6.627    -2.544  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   5.087    -1.746  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   5.100    -2.177  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   2.766    -1.190  
Kvinder 90+ år (2024)
491   611    -120  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   5.202    -2.030  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   4.729    -896  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   9.471    -4.683  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   8.140    -4.844  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   5.947    -2.384  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   6.254    -2.498  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   4.488    -1.427  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   3.655    -1.245  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.687    -696  
Mænd 90+ år (2024)
164   190    -26  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   55.136    -25.632  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   49.763    -20.729  
Enlige kvinder (2024)
9.773   23.749    -13.976  
Enlige mænd (2024)
8.525   17.492    -8.967  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   12.943    -3.086  
Registreret partnerskab (2024)
14   151    -137  
Samlevende par (2024)
1.214   2.770    -1.556  
Samboende par (2024)
1.696   5.267    -3.571  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   61.342    -24.079  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   43.557    -22.282  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   10    -4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   6.054    -2.726  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   11.646    -6.576  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   10.753    -6.287  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   6    -3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   7    +1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   3    -3  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   15    -6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune