Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederiksberg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederiksberg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   103.677    -47.063  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   84.009    -36.235  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   90.902    -40.419  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   12.775    -6.644  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   774    -249  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   459    +99  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   11.917    -10.458  
Areal (km2) (2021)
39   9    +30  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,6    +0,9  
Antal levendefødte (2020)
500   1.522    -1.022  
Antal døde (2020)
597   880    -283  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   103.212    -45.985  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   103.387    -45.253  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   103.029    -43.403  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   287.059    +48.543  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   323.893    +51.318  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   254.757    +44.168  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   412.387    +58.435  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   480.025    +66.460  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   353.072    +47.686  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   2.853    -1.857  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   5,1    -1,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   601    -369  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   1,1    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   40,2    +1,5  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   7.035    -3.634  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   10.178    -2.275  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   68.400    -34.260  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   18.064    -6.894  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,8    -0,8  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   9,8    +4,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   66,0    -5,7  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   17,4    +2,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   5.149    -2.148  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   4.556    -1.089  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   10.421    -7.272  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   7.973    -4.974  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   6.936    -2.987  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   6.176    -2.148  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   4.960    -1.726  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   5.249    -2.410  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   2.391    -887  
Kvinder 90+ år (2021)
581   670    -89  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   5.598    -2.450  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   4.556    -670  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   9.179    -4.916  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   7.799    -4.911  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   6.532    -2.852  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   5.948    -2.240  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   4.210    -1.234  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   3.825    -1.542  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.342    -505  
Mænd 90+ år (2021)
194   207    -13  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   54.481    -25.730  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   49.196    -21.333  
Enlige kvinder (2021)
9.433   23.266    -13.833  
Enlige mænd (2021)
7.852   17.049    -9.197  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   13.032    -3.363  
Registreret partnerskab (2021)
14   176    -162  
Samlevende par (2021)
1.162   2.746    -1.584  
Samboende par (2021)
1.634   5.077    -3.443  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   62.391    -24.205  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   41.286    -22.858  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   10    -4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   6.251    -3.231  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   13.183    -8.647  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   11.801    -7.178  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   4    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   7    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune