Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Silkeborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Silkeborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   94.026    -37.812  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   86.209    -38.505  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   88.218    -37.938  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   5.808    +126  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   295    +203  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   323    +235  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   85,3    +14,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   111    +1.338  
Areal (km2) (2020)
39   850    -812  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,4    +1,0  
Antal levendefødte (2019)
478   1.048    -570  
Antal døde (2019)
557   778    -221  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   96.809    -40.715  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   100.052    -43.406  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   105.693    -47.969  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   242.114    +80.432  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   269.572    +88.938  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   215.159    +74.130  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   330.838    +119.462  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   379.778    +140.424  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   282.795    +102.866  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.573    -801  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,4    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   285    -156  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   41,7    +0,0  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   6.382    -2.992  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   13.234    -5.328  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   55.755    -21.927  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   18.655    -7.565  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,8    -0,8  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,1    +0,0  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   59,3    +0,9  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   19,8    -0,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   5.270    -2.215  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   6.160    -2.732  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   4.566    -1.368  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   5.225    -2.273  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   6.579    -2.626  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   6.592    -2.531  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   5.686    -2.462  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   4.662    -1.904  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   2.044    -542  
Kvinder 90+ år (2020)
619   429    +190  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   5.458    -2.295  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   6.437    -2.620  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   4.808    -779  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   5.385    -2.493  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   6.495    -2.858  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   6.650    -2.953  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   5.492    -2.548  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   4.392    -2.135  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.500    -683  
Mænd 90+ år (2020)
211   196    +15  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   47.213    -18.463  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   46.813    -19.349  
Enlige kvinder (2020)
9.481   11.627    -2.146  
Enlige mænd (2020)
7.546   10.313    -2.767  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   17.996    -8.345  
Registreret partnerskab (2020)
15   21    -6  
Samlevende par (2020)
1.128   2.413    -1.285  
Samboende par (2020)
1.645   3.133    -1.488  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   77.119    -38.736  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   16.907    +924  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   34    -28  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   9.575    -6.535  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   4.149    +19  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   4.671    -158  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   8    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   7    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   23    -11  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune