Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Silkeborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Silkeborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   99.400    -40.966  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   90.210    -42.430  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   92.413    -41.737  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   6.987    +771  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   315    +323  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   388    +301  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   85,6    +14,1  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   85,6    +14,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   117    +1.389  
Areal (km2) (2023)
39   850    -812  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   82,1    +1,0  
Antal levendefødte (2022)
471   1.132    -661  
Antal døde (2022)
503   901    -398  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   101.770    -43.428  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   108.964    -49.764  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   119.701    -58.401  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   277.454    +100.582  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   309.072    +124.600  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   246.408    +79.433  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   381.580    +153.076  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   436.675    +200.374  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   327.500    +111.132  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   1.308    -719  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,3    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   80    -1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   41,7    -0,1  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   7.597    -4.076  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   12.950    -5.110  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   58.813    -23.220  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   20.040    -8.560  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   7,6    -1,6  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,0    +0,4  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   59,2    +1,7  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   20,2    -0,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   5.826    -2.801  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   6.149    -2.635  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   4.787    -1.251  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   6.236    -3.050  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   6.324    -2.434  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   6.972    -2.902  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   5.840    -2.464  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   5.094    -2.167  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   2.207    -687  
Kvinder 90+ år (2023)
515   468    +47  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   6.138    -2.984  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   6.347    -2.456  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   5.047    -259  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   6.486    -3.341  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   6.147    -2.550  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   7.020    -3.236  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   5.627    -2.587  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   4.738    -2.362  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.732    -796  
Mænd 90+ år (2023)
164   215    -51  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   49.903    -20.344  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   49.497    -20.622  
Enlige kvinder (2023)
9.823   12.292    -2.469  
Enlige mænd (2023)
8.396   11.008    -2.612  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   18.693    -8.872  
Registreret partnerskab (2023)
14   20    -6  
Samlevende par (2023)
1.204   2.753    -1.549  
Samboende par (2023)
1.745   3.453    -1.708  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   79.524    -41.736  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   19.876    +770  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   34    -28  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   10.411    -7.195  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   4.340    +259  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   5.397    -1.318  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   7    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   6    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   22    -10  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune