Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kerteminde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kerteminde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   23.991    +34.443  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   21.607    +26.173  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   22.243    +28.433  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   1.748    +6.010  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   371    +267  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   358    +331  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   81,1    +18,6  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   81,1    +18,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   116    +1.390  
Areal (km2) (2023)
39   206    -168  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,7    +1,4  
Antal levendefødte (2022)
471   191    +280  
Antal døde (2022)
503   302    +201  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   23.948    +34.394  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   24.130    +35.070  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   25.325    +35.975  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   257.056    +120.980  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   292.921    +140.751  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   222.929    +102.912  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   351.859    +182.797  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   405.065    +231.984  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   301.240    +137.392  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   318    +271  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,5    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   18    +61  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   46,3    -4,7  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.351    +2.170  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   2.867    +4.973  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   13.429    +22.164  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   6.344    +5.136  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,6    +0,4  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,0    +1,4  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   56,0    +4,9  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   26,4    -6,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.125    +1.900  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.310    +2.204  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   905    +2.631  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   1.234    +1.952  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.404    +2.486  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   1.929    +2.141  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   1.624    +1.752  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   1.634    +1.293  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   810    +710  
Kvinder 90+ år (2023)
515   180    +335  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.182    +1.972  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   1.404    +2.487  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   963    +3.825  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   1.199    +1.946  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   1.414    +2.183  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   1.887    +1.897  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   1.620    +1.420  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.443    +933  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   650    +286  
Mænd 90+ år (2023)
164   74    +90  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   12.155    +17.404  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   11.836    +17.039  
Enlige kvinder (2023)
9.823   3.326    +6.497  
Enlige mænd (2023)
8.396   2.802    +5.594  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   4.865    +4.956  
Registreret partnerskab (2023)
14   14    +0  
Samlevende par (2023)
1.204   625    +579  
Samboende par (2023)
1.745   702    +1.043  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   19.371    +18.417  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   4.620    +16.026  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   13    -7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   1.438    +1.778  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.426    +3.173  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   1.315    +2.764  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   7    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   7    +1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune