Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kerteminde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kerteminde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   23.847    +32.767  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   21.782    +25.992  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   22.334    +28.149  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   1.513    +4.618  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   329    +196  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   306    +252  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   80,6    +19,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   116    +1.343  
Areal (km2) (2021)
39   206    -167  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,6    +0,9  
Antal levendefødte (2020)
500   172    +328  
Antal døde (2020)
597   287    +310  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   24.002    +33.225  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   24.295    +33.839  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   24.860    +34.766  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   229.574    +106.028  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   257.418    +117.793  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   203.018    +95.907  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   319.218    +151.604  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   365.715    +180.770  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   274.872    +125.886  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   508    +488  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,8    -1,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   68    +164  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,6    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   46,0    -4,3  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.295    +2.106  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   2.895    +5.008  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   13.484    +20.656  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   6.173    +4.997  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,4    +0,6  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,1    +1,9  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   56,5    +3,8  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   25,9    -6,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.081    +1.920  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.366    +2.101  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   946    +2.203  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.134    +1.865  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.496    +2.453  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   1.924    +2.104  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   1.619    +1.615  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.613    +1.226  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   761    +743  
Kvinder 90+ år (2021)
581   164    +417  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.136    +2.012  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   1.446    +2.440  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   976    +3.287  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.153    +1.735  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   1.470    +2.210  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   1.911    +1.797  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.580    +1.396  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.401    +882  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   611    +226  
Mænd 90+ år (2021)
194   59    +135  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   12.104    +16.647  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   11.743    +16.120  
Enlige kvinder (2021)
9.433   3.315    +6.118  
Enlige mænd (2021)
7.852   2.742    +5.110  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   4.825    +4.844  
Registreret partnerskab (2021)
14   13    +1  
Samlevende par (2021)
1.162   593    +569  
Samboende par (2021)
1.634   744    +890  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   19.742    +18.444  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   4.105    +14.323  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   13    -7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.441    +1.579  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.372    +3.164  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.496    +3.127  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   16    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune