Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kerteminde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kerteminde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   24.034    +33.792  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   21.849    +26.089  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   22.468    +28.349  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   1.566    +5.443  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   341    +264  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   311    +296  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   81,0    +18,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   117    +1.366  
Areal (km2) (2022)
39   206    -168  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,7    +1,1  
Antal levendefødte (2021)
511   207    +304  
Antal døde (2021)
532   263    +269  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   24.237    +33.888  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   24.613    +34.670  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   25.325    +35.975  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   238.060    +108.540  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   263.415    +127.568  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   213.995    +91.062  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   330.975    +153.143  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   373.581    +193.731  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   290.536    +115.710  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   285    +354  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,6    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   44    +90  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   46,1    -4,6  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   1.373    +2.127  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   2.853    +4.990  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   13.524    +21.669  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   6.284    +5.006  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   5,7    +0,4  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   11,9    +1,7  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   56,3    +4,6  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   26,1    -6,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.135    +1.870  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   1.322    +2.164  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   960    +2.513  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.185    +1.901  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   1.445    +2.463  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   1.953    +2.110  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   1.594    +1.716  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.622    +1.259  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   798    +702  
Kvinder 90+ år (2022)
555   164    +391  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   1.164    +2.035  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   1.422    +2.404  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.012    +3.734  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   1.183    +1.820  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   1.429    +2.221  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   1.919    +1.834  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   1.579    +1.430  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   1.432    +911  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   646    +210  
Mænd 90+ år (2022)
174   70    +104  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   12.178    +17.089  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   11.856    +16.703  
Enlige kvinder (2022)
9.780   3.285    +6.495  
Enlige mænd (2022)
8.355   2.753    +5.602  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   4.865    +4.842  
Registreret partnerskab (2022)
14   14    +0  
Samlevende par (2022)
1.232   629    +603  
Samboende par (2022)
1.682   757    +925  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   19.655    +18.456  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   4.379    +15.336  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   13    -7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   1.479    +1.672  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   1.421    +3.440  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   1.610    +3.382  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   7    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   7    +1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune