Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kerteminde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kerteminde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   23.812    +32.402  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   21.800    +25.904  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   22.307    +27.973  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   1.505    +4.429  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   315    +183  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   317    +241  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   80,5    +19,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   116    +1.333  
Areal (km2) (2020)
39   206    -167  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,9    +0,5  
Antal levendefødte (2019)
478   205    +273  
Antal døde (2019)
557   260    +297  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   23.816    +32.278  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   23.991    +32.655  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   24.332    +33.392  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   222.244    +100.302  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   246.020    +112.490  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   199.465    +89.824  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   307.384    +142.916  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   347.318    +172.884  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   269.125    +116.536  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   476    +296  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,5    -1,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   65    +64  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   45,6    -3,9  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   1.315    +2.075  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   2.977    +4.929  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   13.465    +20.363  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   6.055    +5.035  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,5    +0,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,5    +1,6  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   56,5    +3,7  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   25,4    -5,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.114    +1.941  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.406    +2.022  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   901    +2.297  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.142    +1.810  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   1.517    +2.436  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   1.909    +2.152  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.623    +1.601  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.572    +1.186  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   714    +788  
Kvinder 90+ år (2020)
619   165    +454  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.187    +1.976  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.431    +2.386  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   994    +3.035  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.140    +1.752  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   1.513    +2.124  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   1.894    +1.803  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.565    +1.379  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.387    +870  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   566    +251  
Mænd 90+ år (2020)
211   72    +139  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   12.063    +16.687  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   11.749    +15.715  
Enlige kvinder (2020)
9.481   3.223    +6.258  
Enlige mænd (2020)
7.546   2.715    +4.831  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   4.850    +4.801  
Registreret partnerskab (2020)
15   13    +2  
Samlevende par (2020)
1.128   572    +556  
Samboende par (2020)
1.645   732    +913  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   19.787    +18.596  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   4.025    +13.806  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   13    -7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   1.473    +1.567  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.277    +2.891  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.367    +3.146  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   16    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune