Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Faxe   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   36.576    +19.638  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   33.447    +14.257  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   34.077    +16.203  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.499    +3.435  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   395    +103  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   288    +270  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   76,7    +23,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   90    +1.359  
Areal (km2) (2020)
39   405    -366  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,0    +2,4  
Antal levendefødte (2019)
478   282    +196  
Antal døde (2019)
557   389    +168  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   37.546    +19.014  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   38.442    +18.753  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   39.854    +18.518  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   222.006    +100.540  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   242.345    +116.165  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   201.571    +87.718  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   307.666    +142.634  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   342.499    +177.703  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   272.670    +112.991  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   684    +88  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,9    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   126    +3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,3    -2,6  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.011    +1.379  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   4.600    +3.306  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   21.773    +12.055  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   8.192    +2.898  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,5    +0,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,6    +1,5  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   59,5    +0,7  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   22,4    -2,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.642    +1.413  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.093    +1.335  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.579    +1.619  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.809    +1.143  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.458    +1.495  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   2.860    +1.201  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.410    +814  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.088    +670  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   843    +659  
Kvinder 90+ år (2020)
619   197    +422  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.778    +1.385  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.437    +1.380  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.825    +2.204  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.892    +1.000  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.541    +1.096  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   2.958    +739  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.455    +489  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.987    +270  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   635    +182  
Mænd 90+ år (2020)
211   89    +122  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   17.979    +10.771  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   18.597    +8.867  
Enlige kvinder (2020)
9.481   4.814    +4.667  
Enlige mænd (2020)
7.546   4.739    +2.807  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   7.141    +2.510  
Registreret partnerskab (2020)
15   17    -2  
Samlevende par (2020)
1.128   872    +256  
Samboende par (2020)
1.645   1.197    +448  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   29.338    +9.045  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   7.238    +10.593  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   22    -16  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   2.634    +406  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.315    +1.853  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.451    +2.062  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune