Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Faxe   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   36.713    +19.901  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   33.355    +14.419  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   34.016    +16.467  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   2.697    +3.434  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   449    +76  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   285    +273  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   76,4    +23,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   91    +1.368  
Areal (km2) (2021)
39   405    -366  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,5    +2,0  
Antal levendefødte (2020)
500   289    +211  
Antal døde (2020)
597   410    +187  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   37.486    +19.741  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   38.339    +19.795  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   39.654    +19.972  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   228.041    +107.561  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   249.043    +126.168  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   206.954    +91.971  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   316.447    +154.375  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   352.392    +194.093  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   280.359    +120.399  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   818    +178  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,6    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   134    +98  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,8    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   44,6    -2,9  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.035    +1.366  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   4.535    +3.368  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   21.803    +12.337  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   8.340    +2.830  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,5    +0,5  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,4    +1,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   59,4    +0,9  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   22,7    -3,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.628    +1.373  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   2.044    +1.423  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.548    +1.601  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.859    +1.140  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.380    +1.569  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   2.870    +1.158  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   2.431    +803  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.157    +682  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   875    +629  
Kvinder 90+ år (2021)
581   208    +373  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.768    +1.380  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.426    +1.460  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.786    +2.477  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.996    +892  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.489    +1.191  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   2.977    +731  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   2.470    +506  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.031    +252  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   686    +151  
Mænd 90+ år (2021)
194   84    +110  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   18.000    +10.751  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   18.713    +9.150  
Enlige kvinder (2021)
9.433   4.895    +4.538  
Enlige mænd (2021)
7.852   4.961    +2.891  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   7.097    +2.572  
Registreret partnerskab (2021)
14   16    -2  
Samlevende par (2021)
1.162   880    +282  
Samboende par (2021)
1.634   1.208    +426  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   29.124    +9.062  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   7.589    +10.839  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   22    -16  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   2.617    +403  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.307    +2.229  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.403    +2.220  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune