Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Faxe   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   37.344    +21.090  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   33.374    +14.406  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   34.073    +16.603  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   3.271    +4.487  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   540    +98  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   336    +353  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   77,1    +22,6  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   77,1    +22,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   92    +1.414  
Areal (km2) (2023)
39   405    -366  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,0    +2,1  
Antal levendefødte (2022)
471   305    +166  
Antal døde (2022)
503   426    +77  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   37.307    +21.035  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   37.673    +21.527  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   40.006    +21.294  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   251.057    +126.979  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   274.321    +159.351  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   227.570    +98.271  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   347.209    +187.447  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   386.490    +250.559  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   307.596    +131.036  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   526    +63  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,6    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   52    +27  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   44,9    -3,3  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   2.078    +1.443  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   4.447    +3.393  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   22.089    +13.504  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   8.730    +2.750  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,6    +0,4  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,9    +1,5  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   59,2    +1,7  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   23,4    -3,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.689    +1.336  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.004    +1.510  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.482    +2.054  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   2.046    +1.140  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.296    +1.594  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   2.864    +1.206  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.512    +864  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.192    +735  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.010    +510  
Kvinder 90+ år (2023)
515   208    +307  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.834    +1.320  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.351    +1.540  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   1.765    +3.023  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.214    +931  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.380    +1.217  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.043    +741  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.527    +513  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.064    +312  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   778    +158  
Mænd 90+ år (2023)
164   85    +79  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   18.303    +11.256  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   19.041    +9.834  
Enlige kvinder (2023)
9.823   5.127    +4.696  
Enlige mænd (2023)
8.396   5.217    +3.179  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   7.094    +2.727  
Registreret partnerskab (2023)
14   14    +0  
Samlevende par (2023)
1.204   951    +253  
Samboende par (2023)
1.745   1.174    +571  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   28.998    +8.790  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   8.346    +12.300  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   22    -16  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   2.602    +614  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.346    +2.253  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   2.307    +1.772  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune