Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hørsholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hørsholm   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   24.864    +31.350  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   22.096    +25.608  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   23.058    +27.222  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   1.806    +4.128  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   371    +127  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   355    +203  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   98,1    +1,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   794    +655  
Areal (km2) (2020)
39   31    +8  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   83,2    -0,8  
Antal levendefødte (2019)
478   173    +305  
Antal døde (2019)
557   275    +282  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   24.678    +31.416  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   24.588    +32.058  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   24.839    +32.885  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   375.418    -52.872  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   470.910    -112.400  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   293.735    -4.446  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   522.364    -72.064  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   690.664    -170.462  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   378.402    +7.259  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   289    +483  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   2,6    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   68    +61  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   46,4    -4,7  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   1.343    +2.047  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   3.474    +4.432  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   13.114    +20.714  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   6.933    +4.157  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,4    +0,6  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,0    +0,1  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   52,7    +7,5  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   27,9    -8,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.141    +1.914  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.655    +1.773  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   769    +2.429  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   995    +1.957  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   1.783    +2.170  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   1.958    +2.103  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.614    +1.610  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.961    +797  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   985    +517  
Kvinder 90+ år (2020)
619   254    +365  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.322    +1.841  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.722    +2.095  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   793    +3.236  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   905    +1.987  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   1.525    +2.112  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   1.788    +1.909  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.446    +1.498  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.486    +771  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   656    +161  
Mænd 90+ år (2020)
211   106    +105  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   13.115    +15.635  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   11.749    +15.715  
Enlige kvinder (2020)
9.481   3.987    +5.494  
Enlige mænd (2020)
7.546   2.287    +5.259  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   5.162    +4.489  
Registreret partnerskab (2020)
15   8    +7  
Samlevende par (2020)
1.128   440    +688  
Samboende par (2020)
1.645   527    +1.118  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   18.923    +19.460  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   5.941    +11.890  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   1.295    +1.745  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.558    +2.610  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.588    +2.925  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   0    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   4    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   4    +2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune