Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hørsholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hørsholm   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   24.811    +33.727  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   21.669    +25.752  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   22.721    +27.631  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   2.090    +6.096  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   384    +254  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   424    +265  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   98,2    +1,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   790    +716  
Areal (km2) (2023)
39   31    +8  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   83,1    +0,3  
Antal levendefødte (2023)
439   164    +275  
Antal døde (2023)
516   312    +204  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   24.263    +34.079  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   23.709    +35.491  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   24.412    +36.888  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   422.786    -59.387  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   522.281    -121.767  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   337.112    -9.050  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   586.706    -65.196  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   765.806    -172.348  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   432.483    +20.523  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   221    +368  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,9    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   30    +49  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   47,3    -5,7  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   1.396    +2.091  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   3.229    +4.556  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   13.042    +22.662  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   7.144    +4.418  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   5,6    +0,4  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   13,0    +0,3  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   52,6    +8,4  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   28,8    -9,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   1.179    +1.758  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   1.531    +2.010  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   729    +2.803  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   1.094    +2.190  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   1.545    +2.251  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   2.035    +2.048  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   1.648    +1.693  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   1.863    +1.060  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.202    +374  
Kvinder 90+ år (2024)
491   244    +247  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   1.260    +1.912  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   1.654    +2.179  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   801    +3.987  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   1.001    +2.295  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   1.324    +2.239  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   1.800    +1.956  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   1.528    +1.533  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   1.440    +970  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   821    +170  
Mænd 90+ år (2024)
164   112    +52  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   13.070    +16.434  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   11.741    +17.293  
Enlige kvinder (2024)
9.773   3.976    +5.797  
Enlige mænd (2024)
8.525   2.368    +6.157  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   5.139    +4.718  
Registreret partnerskab (2024)
14   9    +5  
Samlevende par (2024)
1.214   492    +722  
Samboende par (2024)
1.696   519    +1.177  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   18.220    +19.043  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   6.591    +14.684  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   1.084    +2.244  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   1.453    +3.617  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   1.669    +2.797  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   3    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune