Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hørsholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hørsholm   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   24.917    +31.697  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   22.148    +25.626  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   23.139    +27.344  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   1.778    +4.353  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   358    +167  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   356    +202  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   98,1    +1,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   796    +663  
Areal (km2) (2021)
39   31    +8  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   83,5    -1,0  
Antal levendefødte (2020)
500   181    +319  
Antal døde (2020)
597   276    +321  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   24.810    +32.417  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   24.749    +33.385  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   25.020    +34.606  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   392.275    -56.673  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   483.892    -108.681  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   313.607    -14.682  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   552.971    -82.149  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   717.559    -171.074  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   411.647    -10.889  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   421    +575  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,8    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   101    +131  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,9    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   46,7    -5,0  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.401    +2.000  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   3.443    +4.460  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   13.021    +21.119  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   7.052    +4.118  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,6    +0,4  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,8    +0,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   52,3    +8,0  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   28,3    -8,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.166    +1.835  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.661    +1.806  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   709    +2.440  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.016    +1.983  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.731    +2.218  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   2.008    +2.020  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   1.587    +1.647  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.976    +863  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.036    +468  
Kvinder 90+ år (2021)
581   258    +323  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.283    +1.865  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   1.730    +2.156  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   770    +3.493  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   897    +1.991  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   1.521    +2.159  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   1.810    +1.898  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.435    +1.541  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.523    +760  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   685    +152  
Mænd 90+ år (2021)
194   115    +79  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   13.148    +15.603  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   11.769    +16.094  
Enlige kvinder (2021)
9.433   3.939    +5.494  
Enlige mænd (2021)
7.852   2.295    +5.557  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   5.174    +4.495  
Registreret partnerskab (2021)
14   10    +4  
Samlevende par (2021)
1.162   471    +691  
Samboende par (2021)
1.634   521    +1.113  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   18.827    +19.359  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   6.090    +12.338  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.471    +1.549  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.715    +2.821  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.776    +2.847  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   0    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   4    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   4    +2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune