Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hørsholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hørsholm   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   24.761    +33.065  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   21.945    +25.993  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   22.956    +27.861  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   1.805    +5.204  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   365    +240  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   363    +244  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   98,1    +1,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   799    +684  
Areal (km2) (2022)
39   31    +8  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   83,5    -0,7  
Antal levendefødte (2021)
511   178    +333  
Antal døde (2021)
532   328    +204  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   24.449    +33.676  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   24.227    +35.056  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   24.412    +36.888  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   423.072    -76.472  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   532.990    -142.007  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   328.045    -22.988  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   594.608    -110.490  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   787.082    -219.770  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   428.211    -21.965  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   246    +393  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,2    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   65    +69  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   47,0    -5,5  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   1.381    +2.119  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   3.364    +4.479  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   12.922    +22.271  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   7.094    +4.196  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   5,6    +0,5  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   13,6    +0,0  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   52,2    +8,7  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   28,6    -9,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.147    +1.858  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   1.643    +1.843  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   754    +2.719  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.042    +2.044  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   1.619    +2.289  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   2.047    +2.016  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   1.596    +1.714  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.960    +921  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.067    +433  
Kvinder 90+ år (2022)
555   253    +302  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   1.273    +1.926  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   1.679    +2.147  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   721    +4.025  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   931    +2.072  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   1.455    +2.195  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   1.774    +1.979  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   1.454    +1.555  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   1.522    +821  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   706    +150  
Mænd 90+ år (2022)
174   118    +56  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   13.128    +16.139  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   11.633    +16.926  
Enlige kvinder (2022)
9.780   3.932    +5.848  
Enlige mænd (2022)
8.355   2.225    +6.130  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   5.149    +4.558  
Registreret partnerskab (2022)
14   8    +6  
Samlevende par (2022)
1.232   476    +756  
Samboende par (2022)
1.682   554    +1.128  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   18.593    +19.518  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   6.168    +13.547  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   1.450    +1.701  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   1.976    +2.885  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   1.877    +3.115  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   3    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune