Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hørsholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hørsholm   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   24.715    +33.719  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   21.700    +26.080  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   22.719    +27.957  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   1.996    +5.762  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   384    +254  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   424    +265  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   98,2    +1,5  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   98,2    +1,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   790    +716  
Areal (km2) (2023)
39   31    +8  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   83,2    -0,1  
Antal levendefødte (2022)
471   158    +313  
Antal døde (2022)
503   337    +166  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   24.263    +34.079  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   23.709    +35.491  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   24.412    +36.888  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   435.612    -57.576  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   547.783    -114.111  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   339.957    -14.116  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   608.327    -73.671  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   803.250    -166.201  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   442.271    -3.639  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   221    +368  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,9    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   30    +49  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   47,1    -5,5  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.372    +2.149  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   3.324    +4.516  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   12.911    +22.682  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   7.108    +4.372  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,6    +0,4  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,4    +0,0  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   52,2    +8,7  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   28,8    -9,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.172    +1.853  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.581    +1.933  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   724    +2.812  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   1.058    +2.128  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.589    +2.301  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   2.054    +2.016  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   1.609    +1.767  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   1.932    +995  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.111    +409  
Kvinder 90+ år (2023)
515   246    +269  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.259    +1.895  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   1.680    +2.211  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   731    +4.057  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   960    +2.185  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   1.390    +2.207  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   1.783    +2.001  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   1.476    +1.564  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.497    +879  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   754    +182  
Mænd 90+ år (2023)
164   109    +55  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   13.076    +16.483  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   11.639    +17.236  
Enlige kvinder (2023)
9.823   3.965    +5.858  
Enlige mænd (2023)
8.396   2.262    +6.134  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   5.142    +4.679  
Registreret partnerskab (2023)
14   8    +6  
Samlevende par (2023)
1.204   469    +735  
Samboende par (2023)
1.745   541    +1.204  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   18.295    +19.493  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   6.420    +14.226  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   1.158    +2.058  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.540    +3.059  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   1.522    +2.557  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   3    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune