Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Roskilde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Roskilde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   90.931    -32.393  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   80.343    -32.922  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   83.722    -33.370  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   7.209    +977  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   327    +311  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   442    +247  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   94,7    +5,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   427    +1.079  
Areal (km2) (2023)
39   212    -173  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   81,7    +1,7  
Antal levendefødte (2023)
439   714    -275  
Antal døde (2023)
516   823    -307  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   90.708    -32.366  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   92.610    -33.410  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   96.601    -35.301  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   294.230    +69.169  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   329.168    +71.346  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   261.361    +66.701  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   411.307    +110.203  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   473.992    +119.466  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   352.334    +100.672  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   1.127    -538  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,3    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   138    -59  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   42,6    -1,0  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   5.432    -1.945  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   11.718    -3.933  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   55.206    -19.502  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   18.575    -7.013  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,0    +0,0  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,9    +0,4  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   60,7    +0,3  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   20,4    -0,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   4.637    -1.700  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   5.686    -2.145  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   5.023    -1.491  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   4.974    -1.690  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   5.835    -2.039  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   7.070    -2.987  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   5.312    -1.971  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   4.824    -1.901  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   2.561    -985  
Kvinder 90+ år (2024)
491   456    +35  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   4.822    -1.650  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   5.877    -2.044  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   5.365    -577  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   5.156    -1.860  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   5.517    -1.954  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   6.756    -3.000  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   5.013    -1.952  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   3.989    -1.579  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.851    -860  
Mænd 90+ år (2024)
164   207    -43  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   46.378    -16.874  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   44.553    -15.519  
Enlige kvinder (2024)
9.773   13.625    -3.852  
Enlige mænd (2024)
8.525   11.008    -2.483  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   16.860    -7.003  
Registreret partnerskab (2024)
14   30    -16  
Samlevende par (2024)
1.214   1.969    -755  
Samboende par (2024)
1.696   2.767    -1.071  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   65.494    -28.231  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   25.437    -4.162  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   6.487    -3.159  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   5.235    -165  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   5.588    -1.122  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   15    -6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   16    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune