Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Roskilde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Roskilde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   88.889    -32.275  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   79.517    -31.743  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   82.687    -32.204  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   6.202    -71  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   305    +220  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   392    +166  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   94,3    +5,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   420    +1.039  
Areal (km2) (2021)
39   212    -173  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,4    +1,1  
Antal levendefødte (2020)
500   831    -331  
Antal døde (2020)
597   791    -194  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   90.597    -33.370  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   92.778    -34.644  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   96.592    -36.966  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   270.155    +65.447  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   299.017    +76.194  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   242.807    +56.118  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   377.376    +93.446  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   430.467    +116.018  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   327.070    +73.688  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.788    -792  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,1    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   377    -145  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,9    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   42,1    -0,4  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   5.408    -2.007  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   11.924    -4.021  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   53.909    -19.769  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   17.648    -6.478  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,1    -0,1  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,4    +0,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   60,6    -0,3  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   19,9    -0,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   4.567    -1.566  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   5.672    -2.205  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   5.173    -2.024  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   4.615    -1.616  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   6.190    -2.241  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   6.740    -2.712  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   4.979    -1.745  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   4.775    -1.936  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   2.161    -657  
Kvinder 90+ år (2021)
581   451    +130  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   4.725    -1.577  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   5.868    -1.982  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   5.556    -1.293  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   4.685    -1.797  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   5.839    -2.159  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   6.524    -2.816  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   4.662    -1.686  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   3.980    -1.697  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.550    -713  
Mænd 90+ år (2021)
194   177    +17  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   45.323    -16.572  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   43.566    -15.703  
Enlige kvinder (2021)
9.433   13.144    -3.711  
Enlige mænd (2021)
7.852   10.628    -2.776  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   16.656    -6.987  
Registreret partnerskab (2021)
14   30    -16  
Samlevende par (2021)
1.162   1.822    -660  
Samboende par (2021)
1.634   2.811    -1.177  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   65.816    -27.630  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   23.073    -4.645  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   6.572    -3.552  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   5.576    -1.040  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   6.327    -1.704  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   12    -10  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   21    -9  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune