Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Roskilde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Roskilde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   87.914    -31.700  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   78.682    -30.978  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   81.762    -31.482  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   6.152    -218  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   305    +193  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   395    +163  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   94,3    +5,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   415    +1.034  
Areal (km2) (2020)
39   212    -173  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,1    +1,3  
Antal levendefødte (2019)
478   762    -284  
Antal døde (2019)
557   830    -273  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   89.953    -33.859  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   91.848    -35.202  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   95.119    -37.395  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   260.890    +61.656  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   288.389    +70.121  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   234.800    +54.489  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   363.593    +86.707  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   414.581    +105.621  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   315.218    +70.443  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.354    -582  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,1    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   303    -174  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   42,0    -0,3  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   5.260    -1.870  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   11.967    -4.061  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   53.328    -19.500  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   17.359    -6.269  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,0    +0,0  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,6    +0,5  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   60,7    -0,5  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   19,7    +0,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   4.592    -1.537  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   5.624    -2.196  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   5.015    -1.817  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   4.494    -1.542  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   6.268    -2.315  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   6.597    -2.536  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   4.988    -1.764  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   4.732    -1.974  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   2.057    -555  
Kvinder 90+ år (2020)
619   459    +160  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   4.668    -1.505  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   5.832    -2.015  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   5.517    -1.488  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   4.564    -1.672  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   5.908    -2.271  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   6.481    -2.784  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   4.559    -1.615  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   3.945    -1.688  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.463    -646  
Mænd 90+ år (2020)
211   151    +60  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   44.826    -16.076  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   43.088    -15.624  
Enlige kvinder (2020)
9.481   12.967    -3.486  
Enlige mænd (2020)
7.546   10.490    -2.944  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   16.476    -6.825  
Registreret partnerskab (2020)
15   33    -18  
Samlevende par (2020)
1.128   1.747    -619  
Samboende par (2020)
1.645   2.779    -1.134  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   65.501    -27.118  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   22.413    -4.582  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   6.565    -3.525  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   5.450    -1.282  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   5.683    -1.170  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   12    -10  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   21    -9  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune