Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Halsnæs   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   31.466    +26.968  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   27.503    +20.277  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   28.523    +22.153  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   2.943    +4.815  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   501    +137  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   435    +254  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   91,9    +7,8  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   91,9    +7,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   258    +1.248  
Areal (km2) (2023)
39   122    -83  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,5    +2,6  
Antal levendefødte (2022)
471   213    +258  
Antal døde (2022)
503   432    +71  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   31.358    +26.984  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   31.511    +27.689  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   32.457    +28.843  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   252.208    +125.828  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   274.256    +159.416  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   230.812    +95.029  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   347.267    +187.389  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   383.595    +253.454  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   312.030    +126.602  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   341    +248  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,1    -0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   42    +37  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   47,2    -5,6  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.600    +1.921  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   3.480    +4.360  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   17.590    +18.003  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   8.796    +2.684  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,1    +0,9  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,1    +2,3  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   55,9    +5,0  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   28,0    -8,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.323    +1.702  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.629    +1.885  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.166    +2.370  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   1.521    +1.665  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.887    +2.003  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   2.412    +1.658  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.430    +946  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.303    +624  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   967    +553  
Kvinder 90+ år (2023)
515   165    +350  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.419    +1.735  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   1.772    +2.119  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   1.319    +3.469  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   1.509    +1.636  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   1.860    +1.737  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   2.445    +1.339  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.294    +746  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.163    +213  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   797    +139  
Mænd 90+ år (2023)
164   85    +79  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   15.803    +13.756  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   15.663    +13.212  
Enlige kvinder (2023)
9.823   4.886    +4.937  
Enlige mænd (2023)
8.396   4.381    +4.015  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   6.178    +3.643  
Registreret partnerskab (2023)
14   25    -11  
Samlevende par (2023)
1.204   679    +525  
Samboende par (2023)
1.745   831    +914  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   23.219    +14.569  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   8.247    +12.399  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   6    +0  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   2.304    +912  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.814    +2.785  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   1.868    +2.211  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   7    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune