Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Albertslund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Albertslund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   27.731    +28.483  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   19.561    +28.143  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   23.726    +26.554  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   4.005    +1.929  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   453    +45  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   991    -433  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   99,6    +0,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   1.185    +264  
Areal (km2) (2020)
39   23    +15  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,1    +1,3  
Antal levendefødte (2019)
478   261    +217  
Antal døde (2019)
557   223    +334  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   27.748    +28.346  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   27.780    +28.866  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   27.855    +29.869  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   208.399    +114.147  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   218.087    +140.423  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   198.938    +90.351  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   289.892    +160.408  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   309.257    +210.945  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   270.979    +114.682  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   658    +114  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   5,0    -2,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   138    -9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,1    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   40,1    +1,6  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   1.823    +1.567  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   3.783    +4.123  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   17.074    +16.754  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   5.051    +6.039  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,6    -0,6  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,6    +0,5  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   61,6    -1,4  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   18,2    +1,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.551    +1.504  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.741    +1.687  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.869    +1.329  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.601    +1.351  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   1.857    +2.096  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   1.863    +2.198  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.377    +1.847  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.475    +1.283  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   517    +985  
Kvinder 90+ år (2020)
619   89    +530  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.610    +1.553  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.913    +1.904  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.086    +1.943  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.642    +1.250  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   1.808    +1.829  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   1.838    +1.859  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.200    +1.744  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.234    +1.023  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   425    +392  
Mænd 90+ år (2020)
211   35    +176  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   13.940    +14.810  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   13.791    +13.673  
Enlige kvinder (2020)
9.481   4.443    +5.038  
Enlige mænd (2020)
7.546   3.927    +3.619  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   4.774    +4.877  
Registreret partnerskab (2020)
15   8    +7  
Samlevende par (2020)
1.128   571    +557  
Samboende par (2020)
1.645   616    +1.029  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   14.850    +23.533  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   12.881    +4.950  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   3    +3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   2.693    +347  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.349    +1.819  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.141    +2.372  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune