Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   19.927    +38.507  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   18.450    +29.330  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   18.640    +32.036  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   1.287    +6.471  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   254    +384  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   392    +297  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   63,6    +36,1  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   63,6    +36,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   54    +1.452  
Areal (km2) (2023)
39   367    -328  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,2    +2,9  
Antal levendefødte (2022)
471   135    +336  
Antal døde (2022)
503   298    +205  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   19.659    +38.683  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   19.306    +39.894  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   19.212    +42.088  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   231.624    +146.412  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   256.713    +176.959  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   206.091    +119.750  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   320.656    +214.000  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   359.681    +277.368  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   280.947    +157.685  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   294    +295  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,6    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   16    +63  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   46,3    -4,7  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.056    +2.465  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   2.361    +5.479  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   11.054    +24.539  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   5.456    +6.024  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,3    +0,7  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,8    +1,6  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   55,5    +5,4  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   27,4    -7,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   871    +2.154  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.148    +2.366  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   802    +2.734  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   962    +2.224  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.046    +2.844  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   1.402    +2.668  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   1.502    +1.874  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   1.279    +1.648  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   659    +861  
Kvinder 90+ år (2023)
515   145    +370  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   930    +2.224  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   1.215    +2.676  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   985    +3.803  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   1.037    +2.108  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   1.050    +2.547  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   1.482    +2.302  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   1.523    +1.517  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.281    +1.095  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   519    +417  
Mænd 90+ år (2023)
164   89    +75  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   9.816    +19.743  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   10.111    +18.764  
Enlige kvinder (2023)
9.823   2.656    +7.167  
Enlige mænd (2023)
8.396   2.716    +5.680  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   3.844    +5.977  
Registreret partnerskab (2023)
14   3    +11  
Samlevende par (2023)
1.204   501    +703  
Samboende par (2023)
1.745   689    +1.056  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   16.264    +21.524  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   3.663    +16.983  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   33    -27  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   1.946    +1.270  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   860    +3.739  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   714    +3.365  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   10    -10  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune