Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   19.734    +38.804  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   18.317    +29.104  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   18.498    +31.854  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   1.236    +6.950  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   254    +384  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   392    +297  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   64,3    +35,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   54    +1.452  
Areal (km2) (2023)
39   367    -328  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   80,7    +2,7  
Antal levendefødte (2023)
439   161    +278  
Antal døde (2023)
516   245    +271  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   19.659    +38.683  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   19.306    +39.894  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   19.212    +42.088  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   238.571    +124.828  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   268.233    +132.281  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   208.176    +119.886  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   329.492    +192.018  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   373.653    +219.805  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   284.240    +168.766  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   294    +295  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,6    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   16    +63  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   46,6    -5,0  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   1.028    +2.459  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   2.307    +5.478  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   10.875    +24.829  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   5.524    +6.038  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   5,2    +0,8  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   11,7    +1,6  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   55,1    +5,9  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   28,0    -8,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   862    +2.075  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   1.103    +2.438  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   804    +2.728  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   947    +2.337  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   998    +2.798  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   1.386    +2.697  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   1.493    +1.848  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   1.289    +1.634  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   681    +895  
Kvinder 90+ år (2024)
491   135    +356  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   908    +2.264  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   1.202    +2.631  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   954    +3.834  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   1.044    +2.252  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   1.043    +2.520  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   1.407    +2.349  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   1.542    +1.519  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   1.304    +1.106  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   536    +455  
Mænd 90+ år (2024)
164   96    +68  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   9.698    +19.806  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   10.036    +18.998  
Enlige kvinder (2024)
9.773   2.633    +7.140  
Enlige mænd (2024)
8.525   2.733    +5.792  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   3.788    +6.069  
Registreret partnerskab (2024)
14   3    +11  
Samlevende par (2024)
1.214   509    +705  
Samboende par (2024)
1.696   678    +1.018  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   16.110    +21.153  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   3.624    +17.651  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   33    -27  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   1.876    +1.452  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   742    +4.328  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   654    +3.812  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   10    -10  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune