Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   20.247    +35.967  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   18.964    +28.740  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   19.118    +31.162  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   1.129    +4.805  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   212    +286  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   346    +212  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   63,0    +36,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   55    +1.394  
Areal (km2) (2020)
39   367    -328  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,9    +2,5  
Antal levendefødte (2019)
478   160    +318  
Antal døde (2019)
557   294    +263  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   19.725    +36.369  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   19.349    +37.297  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   18.698    +39.026  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   202.190    +120.356  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   219.187    +139.323  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   185.015    +104.274  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   279.383    +170.917  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   307.732    +212.470  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   250.739    +134.922  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   348    +424  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,8    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   42    +87  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   45,8    -4,1  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   1.069    +2.321  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   2.479    +5.427  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   11.381    +22.447  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   5.318    +5.772  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,3    +0,7  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,2    +1,9  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   56,2    +4,0  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   26,3    -6,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   912    +2.143  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.210    +2.218  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   846    +2.352  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   908    +2.044  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   1.118    +2.835  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   1.495    +2.566  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.476    +1.748  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.262    +1.496  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   627    +875  
Kvinder 90+ år (2020)
619   170    +449  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   981    +2.182  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.232    +2.585  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.031    +2.998  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   950    +1.942  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   1.180    +2.457  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   1.555    +2.142  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.480    +1.464  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.275    +982  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   460    +357  
Mænd 90+ år (2020)
211   79    +132  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   10.024    +18.726  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   10.223    +17.241  
Enlige kvinder (2020)
9.481   2.660    +6.821  
Enlige mænd (2020)
7.546   2.623    +4.923  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   3.952    +5.699  
Registreret partnerskab (2020)
15   3    +12  
Samlevende par (2020)
1.128   493    +635  
Samboende par (2020)
1.645   700    +945  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   16.821    +21.562  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   3.426    +14.405  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   33    -27  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   1.983    +1.057  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   758    +3.410  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   688    +3.825  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune