Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   20.068    +37.758  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   18.704    +29.234  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   18.889    +31.928  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   1.179    +5.830  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   236    +369  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   352    +255  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   63,4    +36,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   55    +1.428  
Areal (km2) (2022)
39   367    -328  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   80,1    +2,7  
Antal levendefødte (2021)
511   180    +331  
Antal døde (2021)
532   284    +248  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   19.898    +38.227  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   19.632    +39.651  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   19.212    +42.088  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   222.402    +124.198  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   246.787    +144.196  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   197.745    +107.312  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   307.301    +176.817  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   344.526    +222.786  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   269.662    +136.584  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   189    +450  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,1    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   25    +109  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   46,2    -4,7  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   1.086    +2.414  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   2.363    +5.480  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   11.208    +23.985  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   5.411    +5.879  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   5,4    +0,7  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   11,8    +1,8  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   55,9    +5,0  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   27,0    -7,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   876    +2.129  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   1.188    +2.298  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   802    +2.671  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   950    +2.136  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   1.055    +2.853  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   1.434    +2.629  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   1.485    +1.825  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.274    +1.607  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   661    +839  
Kvinder 90+ år (2022)
555   158    +397  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   945    +2.254  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   1.213    +2.613  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.007    +3.739  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   1.024    +1.979  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   1.132    +2.518  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   1.478    +2.275  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   1.491    +1.518  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   1.307    +1.036  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   505    +351  
Mænd 90+ år (2022)
174   83    +91  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   9.883    +19.384  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   10.185    +18.374  
Enlige kvinder (2022)
9.780   2.657    +7.123  
Enlige mænd (2022)
8.355   2.724    +5.631  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   3.871    +5.836  
Registreret partnerskab (2022)
14   3    +11  
Samlevende par (2022)
1.232   520    +712  
Samboende par (2022)
1.682   689    +993  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   16.509    +21.602  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   3.559    +16.156  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   33    -27  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   2.022    +1.129  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   748    +4.113  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   773    +4.219  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   10    -10  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune