Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Høje-Taastrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Høje-Taastrup   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   57.540    +998  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   36.466    +10.955  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   43.969    +6.383  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   13.571    -5.385  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   964    -326  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   1.184    -495  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   96,9    +2,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   707    +799  
Areal (km2) (2023)
39   78    -39  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   81,0    +2,4  
Antal levendefødte (2023)
439   708    -269  
Antal døde (2023)
516   458    +58  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   56.186    +2.156  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   59.054    +146  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   58.626    +2.674  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   250.298    +113.101  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   270.884    +129.630  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   229.605    +98.457  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   344.570    +176.940  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   381.367    +212.091  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   307.581    +145.425  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   1.037    -448  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,6    -1,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   147    -68  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,5    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   39,8    +1,8  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   4.193    -706  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   7.163    +622  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   36.745    -1.041  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   9.439    +2.123  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   7,3    -1,3  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,4    +0,9  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   63,9    -2,9  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   16,4    +3,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   3.290    -353  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   3.131    +410  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   3.896    -364  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   4.267    -983  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   3.604    +192  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   3.533    +550  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   2.669    +672  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   2.471    +452  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.292    +284  
Kvinder 90+ år (2024)
491   213    +278  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   3.531    -359  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   3.379    +454  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   4.057    +731  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   4.623    -1.327  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   4.084    -521  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   3.786    -30  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   2.669    +392  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   2.032    +378  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   927    +64  
Mænd 90+ år (2024)
164   86    +78  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   28.366    +1.138  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   29.174    -140  
Enlige kvinder (2024)
9.773   8.172    +1.601  
Enlige mænd (2024)
8.525   8.271    +254  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   10.274    -417  
Registreret partnerskab (2024)
14   16    -2  
Samlevende par (2024)
1.214   1.243    -29  
Samboende par (2024)
1.696   1.720    -24  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   28.979    +8.284  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   28.561    -7.286  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   7    -1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   3.471    -143  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   4.525    +545  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   5.413    -947  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   5    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   6    +2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune