Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Høje-Taastrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Høje-Taastrup   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   53.053    +4.773  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   35.877    +12.061  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   42.727    +8.090  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   10.326    -3.317  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   823    -218  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   1.123    -516  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   96,7    +3,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   680    +803  
Areal (km2) (2022)
39   78    -39  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   80,8    +2,0  
Antal levendefødte (2021)
511   606    -95  
Antal døde (2021)
532   437    +95  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   54.020    +4.105  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   55.899    +3.384  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   58.626    +2.674  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   240.922    +105.678  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   260.128    +130.855  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   221.957    +83.100  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   330.985    +153.133  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   365.727    +201.585  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   296.682    +109.564  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   1.102    -463  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   4,3    -2,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   282    -148  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   1,1    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   40,3    +1,2  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   3.803    -303  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   6.963    +880  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   33.040    +2.153  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   9.247    +2.043  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   7,2    -1,1  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   13,1    +0,5  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   62,3    -1,4  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   17,4    +2,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   3.070    -65  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   3.069    +417  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   3.302    +171  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   3.594    -508  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   3.521    +387  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   3.385    +678  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   2.581    +729  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   2.560    +321  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.092    +408  
Kvinder 90+ år (2022)
555   211    +344  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   3.195    +4  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   3.273    +553  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   3.378    +1.368  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   3.890    -887  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   3.800    -150  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   3.615    +138  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   2.510    +499  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   2.135    +208  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   796    +60  
Mænd 90+ år (2022)
174   76    +98  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   26.385    +2.882  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   26.668    +1.891  
Enlige kvinder (2022)
9.780   7.517    +2.263  
Enlige mænd (2022)
8.355   7.251    +1.104  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   9.694    +13  
Registreret partnerskab (2022)
14   14    +0  
Samlevende par (2022)
1.232   1.137    +95  
Samboende par (2022)
1.682   1.441    +241  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   29.046    +9.065  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   24.007    -4.292  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   7    -1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   3.643    -492  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   4.625    +236  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   5.019    -27  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   5    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   6    +2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune