Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Høje-Taastrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Høje-Taastrup   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   50.759    +5.455  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   35.482    +12.222  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   41.741    +8.539  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   9.018    -3.084  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   686    -188  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   1.090    -532  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   96,8    +2,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   649    +800  
Areal (km2) (2020)
39   78    -39  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,5    +1,9  
Antal levendefødte (2019)
478   587    -109  
Antal døde (2019)
557   407    +150  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   51.515    +5.045  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   52.227    +4.968  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   53.282    +5.090  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   225.609    +96.937  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   243.116    +115.394  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   208.285    +81.004  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   309.373    +140.927  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   341.334    +178.868  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   277.745    +107.916  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.210    -438  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,8    -2,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   199    -70  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,8    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   40,4    +1,3  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   3.553    -163  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   6.816    +1.090  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   31.471    +2.357  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   8.919    +2.171  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   7,0    -1,0  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,4    +0,7  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   62,0    -1,8  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   17,6    +2,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.944    +111  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   3.022    +406  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   3.064    +134  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   3.271    -319  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   3.492    +461  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.282    +779  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.555    +669  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.524    +234  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   986    +516  
Kvinder 90+ år (2020)
619   179    +440  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.985    +178  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   3.207    +610  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   3.233    +796  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   3.431    -539  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.718    -81  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.517    +180  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.435    +509  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.157    +100  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   672    +145  
Mænd 90+ år (2020)
211   85    +126  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   25.319    +3.431  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   25.440    +2.024  
Enlige kvinder (2020)
9.481   6.969    +2.512  
Enlige mænd (2020)
7.546   6.636    +910  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   9.570    +81  
Registreret partnerskab (2020)
15   15    +0  
Samlevende par (2020)
1.128   1.011    +117  
Samboende par (2020)
1.645   1.332    +313  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   29.238    +9.145  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   21.521    -3.690  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   7    -1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.144    -104  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   3.898    +270  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   3.771    +742  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   6    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune