Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Høje-Taastrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Høje-Taastrup   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   55.258    +3.176  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   36.179    +11.601  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   43.392    +7.284  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   11.866    -4.108  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   964    -326  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   1.184    -495  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   96,8    +2,9  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   96,8    +2,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   707    +799  
Areal (km2) (2023)
39   78    -39  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,9    +2,2  
Antal levendefødte (2022)
471   663    -192  
Antal døde (2022)
503   462    +41  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   56.186    +2.156  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   59.054    +146  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   58.626    +2.674  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   253.592    +124.444  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   274.361    +159.311  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   232.990    +92.851  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   348.503    +186.153  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   385.947    +251.102  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   311.388    +127.244  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   1.037    -448  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,6    -1,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   147    -68  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,5    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   40,1    +1,5  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   3.987    -466  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   7.101    +739  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   34.792    +801  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   9.378    +2.102  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   7,2    -1,2  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,9    +0,5  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   63,0    -2,1  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   17,0    +2,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   3.169    -144  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   3.111    +403  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   3.567    -31  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   3.947    -761  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   3.564    +326  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   3.421    +649  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.637    +739  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.532    +395  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.192    +328  
Kvinder 90+ år (2023)
515   217    +298  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   3.345    -191  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   3.336    +555  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   3.645    +1.143  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   4.271    -1.126  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   3.965    -368  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.719    +65  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.585    +455  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.088    +288  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   861    +75  
Mænd 90+ år (2023)
164   86    +78  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   27.357    +2.202  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   27.901    +974  
Enlige kvinder (2023)
9.823   7.888    +1.935  
Enlige mænd (2023)
8.396   7.805    +591  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   9.980    -159  
Registreret partnerskab (2023)
14   15    -1  
Samlevende par (2023)
1.204   1.157    +47  
Samboende par (2023)
1.745   1.564    +181  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   29.016    +8.772  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   26.242    -5.596  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   7    -1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   3.583    -367  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   4.328    +271  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   5.239    -1.160  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   5    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   6    +2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune