Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Indbyggere & Politik

ikon - Indbyggere & Politik Indbyggere & Politik

Her får du viden om indbyggerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Antal borgere, aldersfordeling, indkomst, ledighed og meget mere. Du kan også følge tallenes udvikling år for år og se om kommunens tal er højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
Den 1. januar 2023 boede der 58.434 indbyggere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunens samlede areal er på 39 km2. Det giver en befolkningstæthed på 1.506 indbyggere pr. km2.

29.559 af borgerne er kvinder og 28.875 mænd. 50.676 personer har dansk statsborgerskab og 7.758 personer har udenlandsk statsborgerskab.

Her tjener man mere end gennemsnittet

I Lyngby-Taarbæk Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 521.510 kr. før skat. Landsgennemsnittet er 371.900 kr. En forskel på 149.610 kr. I gennemsnit har hver borger 363.399 kr. til rådighed efter skatten er betalt.

Lavere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2023) er 41,6 år. For hele landet ligger den på 41,6 år.  Den forventede levealder i kommunen er 83,1 år.

Tilflyttere

I 2022 flyttede 4.079 personer til Lyngby-Taarbæk Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Københavns Kommune (1.346)
2. Rudersdal Kommune (329)
3. Gladsaxe Kommune (326)
4. Gentofte Kommune (322)
5. Frederiksberg Kommune (239)
6. Aarhus Kommune (98)
7. Hillerød Kommune (92)
8. Ballerup Kommune (79)
9. Furesø Kommune (71)
10. Fredensborg Kommune (71)

Samme år forlod 4.599 borgere Lyngby-Taarbæk Kommune for bl.a. at slå sig ned i Københavns Kommune (1.535), Gladsaxe Kommune (460), Rudersdal Kommune (295), Gentofte Kommune (293), Frederiksberg Kommune (212).

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2023 var der 589 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 2,0 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 2,8 %.

Indbyggertal

INDBYGGERE
Indbyggertal den 1. januar (2023) 58.434   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer med dansk oprindelse (2023) 47.780   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer m/dansk statsborgerskab (2023) 50.676   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023) 7.758   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023) 638   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023) 689   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023) 1.506   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Areal (km2) (2023) 39   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Levendefødte, døde & levetid

INDBYGGERE
Forventet levealder i år (2022) 83,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal levendefødte (2022) 471   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal døde (2022) 503   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Prognose, indbyggere

INDBYGGERE
Befolkning i år 2025 (2023) 58.342   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkning i år 2030 (2023) 59.200   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkning i år 2040 (2022) 61.300   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Indkomster

INDBYGGERE
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) 363.399 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) 400.514 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) 328.062 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) 521.510 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) 593.458 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) 453.006 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Ledige i kommunen

INDBYGGERE
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023) 589   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) % 2,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023) 79   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) % 0,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling

INDBYGGERE
Gennemsnitsalder (2023) 41,6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 0-5 årige (2023) 3.521   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 6-16 årige (2023) 7.840   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 17-64 årige (2023) 35.593   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 65+ årige (2023) 11.480   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2023) % 6,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2023) % 13,4   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 17-64-årige (2023) % 60,9   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 65+-årige (2023) % 19,6   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling, Kvinder

INDBYGGERE
Kvinder 0 - 9 år (2023) 3.025   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 10 - 19 år (2023) 3.514   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 20 - 29 år (2023) 3.536   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 30 - 39 år (2023) 3.186   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 40 - 49 år (2023) 3.890   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 50 - 59 år (2023) 4.070   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 60 - 69 år (2023) 3.376   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 70 - 79 år (2023) 2.927   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 80 - 89 år (2023) 1.520   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 90+ år (2023) 515   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling, mænd

INDBYGGERE
Mænd 0 - 9 år (2023) 3.154   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 10 - 19 år (2023) 3.891   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 20 - 29 år (2023) 4.788   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 30 - 39 år (2023) 3.145   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 40 - 49 år (2023) 3.597   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 50 - 59 år (2023) 3.784   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 60 - 69 år (2023) 3.040   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 70 - 79 år (2023) 2.376   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 80 - 89 år (2023) 936   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 90+ år (2023) 164   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Civilstand, køn

INDBYGGERE
Antal kvinder i kommunen (2023) 29.559   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal mænd i kommunen (2023) 28.875   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Enlige kvinder (2023) 9.823   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Enlige mænd (2023) 8.396   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ægtepar med forskelligt køn (2023) 9.821   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Registreret partnerskab (2023) 14   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Samlevende par (2023) 1.204   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Samboende par (2023) 1.745   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Folkekirken

MEDLEMMER AF FOLKEKIRKEN
Medlemmer af folkekirken (2023) 37.788   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke medlemmer af folkekirken (2023) 20.646   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal kirkesogne i kommunen (2017) 6   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Flytninger

FLYTNINGER
Flytninger inden for kommunen (2022) 3.216   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Flytninger, fra kommunen (2022) 4.599   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Flytninger, til kommunen (2022) 4.079   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunalvalg

KOMMUNALBESTYRELSE & VALG
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) 21   Danmarkskort - sammenlign kommuner
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021) 2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021) 8   Danmarkskort - sammenlign kommuner
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
V. Venstre (valgte kvinder) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
V. Venstre (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

KOMMUNALBESTYRELSE & VALG
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) 21   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021) 9   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021) 12   Danmarkskort - sammenlign kommuner