Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Kommunens økonomi

ikon - Kommunens økonomi Kommunens økonomi

Få overblik over Lyngby-Taarbæk Kommunens udgifter, indtægter og gæld. Se også kommunens seneste regnskab eller følg tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og find svaret.
Lyngby-Taarbæk Kommunens regnskab for 2021 viser samlede udgifter på 3.749.160 .000 kr.

Kommunens seneste regnskab

REGNSKAB
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) i 1.000 kr. 111.519   Danmarkskort - sammenlign kommuner
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) i 1.000 kr. 7.519   Danmarkskort - sammenlign kommuner
2. Transport og infrastruktur (2021) i 1.000 kr. 80.328   Danmarkskort - sammenlign kommuner
3. Undervisning og kultur (2021) i 1.000 kr. 725.522   Danmarkskort - sammenlign kommuner
4. Sundhedsområdet (2021) i 1.000 kr. 340.597   Danmarkskort - sammenlign kommuner
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) i 1.000 kr. 2.049.283   Danmarkskort - sammenlign kommuner
6. Fællesudgifter og administration (2021) i 1.000 kr. 434.392   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I alt hovedkonto 0-6 (2021) i 1.000 kr. 3.749.160   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - indtægter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) 62.106 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) 11.139 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) 3.095 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) -11.802 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) 3.168 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anden finansiering pr. indb. (2022) -258 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) 253 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - udgifter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Udgifter i alt pr. indb. (2022) 66.048 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) 3.490 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Serviceudgifter pr. indb. (2022) 50.207 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) 9.509 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) 1.402 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) 1.693 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) 8.994 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunens gæld

KOMMUNENS GÆLD & AKTIVER
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) 7.082 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) 7.539 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) 10.486 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner