Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Kommunens økonomi

ikon - Kommunens økonomi Kommunens økonomi

Få overblik over Lyngby-Taarbæk Kommunens udgifter, indtægter og gæld. Se også kommunens seneste regnskab eller følg tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og find svaret.
Lyngby-Taarbæk Kommunens regnskab for 2023 viser samlede udgifter på 3.966.756 .000 kr.

Kommunens seneste regnskab

REGNSKAB
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2023) i 1.000 kr. 142.216   Danmarkskort - sammenlign kommuner
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2023) i 1.000 kr. 3.856   Danmarkskort - sammenlign kommuner
2. Transport og infrastruktur (2023) i 1.000 kr. 88.992   Danmarkskort - sammenlign kommuner
3. Undervisning og kultur (2023) i 1.000 kr. 776.319   Danmarkskort - sammenlign kommuner
4. Sundhedsområdet (2023) i 1.000 kr. 348.414   Danmarkskort - sammenlign kommuner
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2023) i 1.000 kr. 2.166.791   Danmarkskort - sammenlign kommuner
6. Fællesudgifter og administration (2023) i 1.000 kr. 440.168   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I alt hovedkonto 0-8 (2023) i 1.000 kr. 3.966.756   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - indtægter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2024) 70.312 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2024) 12.486 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2024) 4.212 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2024) -14.627 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2024) 3.452 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anden finansiering pr. indb. (2024) -332 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2024) 774 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - udgifter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Udgifter i alt pr. indb. (2024) 70.942 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2024) 3.567 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Serviceudgifter pr. indb. (2024) 54.712 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) 10.491 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2024) 1.394 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2024) 1.750 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2024) 9.451 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunens gæld

KOMMUNENS GÆLD & AKTIVER
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2023) 10.702 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2023) -652 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2024) 4.530 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner