Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Syddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Syddjurs   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   21.012    +90.507  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -381    +7.900  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   64.411    +15.917  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   505.995    +219.527  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   242.566    +98.031  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.792.212    +257.071  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   304.537    +129.855  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.930.352    +818.808  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   45.756    +16.350  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   6.987    +4.152  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   503    +2.592  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   15.226    -27.028  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.674    -2.506  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -674    +416  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   963    -710  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   66.394    -346  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.925    +565  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   44.525    +5.682  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.695    +814  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.665    -263  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   2.068    -375  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.354    +2.640  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   15.003    -7.921  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.824    +3.715  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   7.190    +4.184  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune