Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Helsingør   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   80.797    +54.669  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   -1.150    +8.270  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   112.423    -27.283  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   840.047    -71.208  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   382.601    -40.983  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   2.771.791    -650.527  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   480.288    -34.837  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   4.666.797    -761.899  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   54.398    +9.936  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   10.378    +1.115  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   1.002    +2.728  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   8.516    -22.306  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   4.126    -642  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -739    +195  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   228    +281  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   74.133    -6.522  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   2.827    +715  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   52.581    -754  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.917    +64  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.992    -546  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.546    +182  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   7.630    +1.806  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   -1.450    +2.111  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   10.233    -258  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   3.241    +3.871  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune