Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Helsingør   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   91.637    +19.882  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -4.701    +12.220  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   103.912    -23.584  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   819.561    -94.039  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   376.355    -35.758  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.702.692    -653.409  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   466.142    -31.750  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   4.555.598    -806.438  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   51.935    +10.171  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   10.108    +1.031  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.011    +2.084  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   11.397    -23.199  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.157    -989  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -2.208    +1.950  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   219    +34  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   73.163    -7.115  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.067    +423  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   50.720    -513  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.617    -108  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.962    -560  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.541    +152  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.407    +1.587  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   8.026    -944  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   -1.223    +8.762  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   4.201    +7.173  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune