Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sønderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Sønderborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   38.019    +86.850  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   4.942    -4.303  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   144.216    -58.709  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   844.339    -146.131  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   463.039    -138.308  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   3.296.664    -1.367.961  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   573.994    -149.841  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   5.365.213    -1.778.403  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   45.159    +16.947  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.344    +7.795  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   983    +2.112  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   25.369    -37.171  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.883    -1.715  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   915    -1.173  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   294    -41  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   74.690    -8.642  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.865    +625  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   48.921    +1.286  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.534    +975  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.589    -187  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.663    +30  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.234    +2.760  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   17.061    -9.979  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   2.888    +4.651  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   7.690    +4.902  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune