Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Faxe   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   58.511    +53.008  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -658    +8.177  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   39.428    +40.900  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   415.453    +310.069  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   198.909    +141.688  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.614.794    +434.489  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   277.438    +156.954  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.603.875    +1.145.285  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.909    +18.197  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.448    +7.691  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   374    +2.721  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   21.841    -33.643  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   6.148    -2.980  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -241    -17  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   3    +250  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   67.953    -1.905  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   1.540    +1.950  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   47.197    +3.010  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.202    +307  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.410    -8  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.474    +219  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.103    +2.891  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   9.065    -1.983  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   1.653    +5.886  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   2.907    +8.467  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune