Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Horsens   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   83.643    +51.823  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   -31.421    +38.541  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   203.855    -118.715  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   1.125.919    -357.080  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   476.204    -134.586  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   4.184.499    -2.063.235  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   605.427    -159.976  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   6.648.126    -2.743.228  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   43.974    +20.360  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   3.417    +8.076  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   1.433    +2.297  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   18.625    -32.415  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   5.684    -2.200  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -30    -514  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   1.697    -1.188  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   66.951    +660  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   3.216    +326  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   45.092    +6.735  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.561    +1.420  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.841    -395  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.594    +134  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   7.964    +1.472  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   -193    +854  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   15.116    -5.141  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   3.680    +3.432  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune