Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Egedal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Egedal   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   60.288    +75.178  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   -14.764    +21.884  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   54.238    +30.902  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   592.141    +176.698  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   232.317    +109.301  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   1.544.759    +576.505  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   359.328    +86.123  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   2.828.307    +1.076.591  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   54.835    +9.499  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   6.808    +4.685  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   411    +3.319  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   522    -14.312  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   3.391    +93  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -46    -498  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   62.762    +4.849  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   3.066    +476  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   47.699    +4.128  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   10.961    -980  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   962    +484  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.487    +241  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   10.434    -998  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   6.075    -5.414  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   13.246    -3.271  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   3.934    +3.178  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune