Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Egedal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Egedal   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   50.955    +60.564  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -6.271    +13.790  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   53.493    +26.835  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   592.361    +133.161  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   224.340    +116.257  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.454.271    +595.012  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   356.261    +78.131  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.725.410    +1.023.750  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   51.078    +11.028  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   6.420    +4.719  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   864    +2.231  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   3.514    -15.316  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   3.209    -41  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -78    -180  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   113    +140  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   62.145    +3.903  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.135    +355  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   46.553    +3.654  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   10.691    -1.182  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   972    +430  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.397    +296  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   10.018    -1.024  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   12.889    -5.807  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   5.623    +1.916  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   11.695    +897  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune