Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hillerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hillerød   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   62.458    +62.411  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   1.683    -1.044  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   80.037    +5.470  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   687.321    +10.887  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   287.250    +37.481  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   1.843.680    +85.023  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   371.936    +52.217  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   3.334.365    +252.445  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   52.077    +10.029  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   7.067    +4.072  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   3.842    -747  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   4.102    -15.904  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   3.827    -659  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -197    -61  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   420    -167  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   65.950    +98  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.104    +386  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   47.101    +3.106  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   11.061    -1.552  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   991    +411  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.558    +135  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   8.725    +269  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   11.288    -4.206  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   5.700    +1.839  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   7.581    +5.011  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune