Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hedensted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hedensted   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   27.830    +83.689  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   5.929    +1.590  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   54.002    +26.326  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   626.237    +99.285  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   240.944    +99.653  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.841.901    +207.382  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   302.425    +131.967  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.099.268    +649.892  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   44.357    +17.749  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.549    +8.590  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.512    +1.583  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   14.745    -26.547  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.202    -2.034  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -52    -206  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   61.924    +4.124  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   366    +3.124  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   44.702    +5.505  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.880    -371  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.374    +28  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.377    +316  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.223    +1.771  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   9.896    -2.814  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   1.496    +6.043  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   5.638    +5.736  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune