Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Greve Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Greve   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   33.684    +77.835  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   317    +7.202  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   60.474    +19.854  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   683.310    +42.212  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   272.127    +68.470  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.904.344    +144.939  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   326.542    +107.850  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.280.798    +468.362  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   48.963    +13.143  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   5.348    +5.791  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   689    +2.406  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   9.337    -21.139  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.053    -885  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   1.486    -1.744  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   140    +113  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   64.700    +1.348  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.763    +727  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   45.181    +5.026  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.863    -354  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.489    -87  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.268    +425  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   8.042    +952  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   13.648    -6.566  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   6.324    +1.215  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   10.958    +416  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune