Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Halsnæs   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   24.256    +87.263  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -6.963    +14.482  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   33.062    +47.266  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   421.693    +303.829  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   208.665    +131.932  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.455.181    +594.102  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   246.790    +187.602  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.382.684    +1.366.476  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   46.218    +15.888  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   8.069    +3.070  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   266    +2.829  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   22.051    -33.853  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.069    -1.901  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -425    +167  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   405    -152  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   78.109    -12.061  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   4.518    -1.028  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   53.202    -2.995  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   10.939    -1.430  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.298    +104  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.857    -164  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.691    +2.303  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   26.283    -19.201  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.209    +4.330  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   7.099    +4.275  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune