Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Halsnæs   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   23.584    +111.882  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   -2.450    +9.570  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   37.611    +47.529  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   431.688    +337.151  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   214.256    +127.362  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   1.501.690    +619.574  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   263.232    +182.219  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   2.469.611    +1.435.287  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   48.948    +15.386  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   8.322    +3.171  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   420    +3.310  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   20.121    -33.911  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   5.131    -1.647  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -1.146    +602  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   2.135    -1.626  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   77.023    -9.412  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   3.328    +214  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   55.291    -3.464  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   11.176    -1.195  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.360    +86  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   2.080    -352  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   6.548    +2.888  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   489    +172  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   28.770    -18.795  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   5.458    +1.654  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune