Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skanderborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   19.747    +91.772  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   1    +7.518  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   89.404    -9.076  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   848.444    -122.922  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   309.612    +30.985  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.316.865    -267.582  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   375.007    +59.385  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.959.080    -209.920  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   48.580    +13.526  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.530    +6.609  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.005    +2.090  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   8.228    -20.030  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.407    -1.239  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -630    +372  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   400    -147  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   63.017    +3.031  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.402    +88  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   44.588    +5.619  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.985    -476  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.055    +347  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.730    -37  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   9.585    -591  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   11.907    -4.825  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   8.961    -1.422  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   9.684    +1.690  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune