Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skanderborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   23.982    +111.484  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   0    +7.120  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   90.575    -5.435  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   891.770    -122.931  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   310.449    +31.169  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   2.374.673    -253.409  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   378.447    +67.004  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   4.069.896    -164.998  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   50.903    +13.431  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   4.721    +6.772  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   993    +2.737  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   6.179    -19.969  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   4.484    -1.000  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -397    -147  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   534    -25  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   64.979    +2.632  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   3.636    -94  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   46.414    +5.413  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   10.344    -363  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.071    +375  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.807    -79  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   10.112    -676  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   11.907    -4.825  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   8.961    -1.422  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
10.486   9.452    +1.034  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune