Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ikast-Brande Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ikast-Brande   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   40.949    +70.570  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   2.443    +5.076  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   68.980    +11.348  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   509.348    +216.174  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   216.294    +124.303  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.645.431    +403.852  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   249.067    +185.325  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.732.512    +1.016.648  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   41.158    +20.948  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.543    +8.596  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.890    +1.205  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   20.196    -31.998  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.696    -1.528  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -328    +70  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   212    +41  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   66.105    -57  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.111    +379  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   44.220    +5.987  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.084    +425  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   955    +447  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.405    +288  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.116    +1.878  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   14.993    -7.911  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   4.251    +3.288  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   8.246    +3.128  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune