Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Assens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Assens   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   29.520    +81.999  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   123    +7.396  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   72.207    +8.121  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   493.350    +232.172  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   253.921    +86.676  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.789.439    +259.844  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   303.768    +130.624  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.942.328    +806.832  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.523    +18.583  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.568    +8.571  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.332    +1.763  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   24.736    -36.538  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.589    -2.421  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   526    -784  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   122    +131  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   71.876    -5.828  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.811    +679  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   47.238    +2.969  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.704    +805  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.626    -224  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.392    +301  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.053    +2.941  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   18.252    -11.170  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   8.783    -1.244  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   12.844    -1.470  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune