Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Struer Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Struer   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   11.330    +100.189  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -210    +7.729  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   36.590    +43.738  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   270.958    +454.564  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   121.942    +218.655  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   901.482    +1.147.801  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   176.752    +257.640  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   1.518.844    +2.230.316  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.867    +19.239  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.840    +8.299  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   473    +2.622  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   26.966    -38.768  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.031    -1.863  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -813    +555  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   320    -67  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   71.932    -5.884  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.167    +1.323  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   49.322    +885  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.529    -20  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.813    -411  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.722    -29  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.952    +3.042  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   21.336    -14.254  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   6.772    +767  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   6.744    +4.630  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune