Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kerteminde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kerteminde   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   18.920    +116.546  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   -1.337    +8.457  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   38.465    +46.675  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   273.275    +495.564  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   162.663    +178.955  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   1.119.840    +1.001.424  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   200.922    +244.529  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   1.812.748    +2.092.150  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   47.641    +16.693  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   5.025    +6.468  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   999    +2.731  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   19.645    -33.435  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   5.390    -1.906  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -188    -356  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   1.059    -550  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   72.318    -4.707  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   2.878    +664  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   49.891    +1.936  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.830    +1.151  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.351    +95  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.931    -203  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   6.232    +3.204  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   436    +225  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   20.830    -10.855  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   2.588    +4.524  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune