Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kerteminde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kerteminde   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   17.322    +94.197  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -6.851    +14.370  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   34.261    +46.067  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   275.186    +450.336  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   158.105    +182.492  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.090.554    +958.729  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   189.018    +245.374  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   1.757.595    +1.991.565  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   44.979    +17.127  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.767    +6.372  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   822    +2.273  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   21.675    -33.477  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.184    -2.016  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -120    -138  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   1.062    -809  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   70.785    -4.737  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.592    -102  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   47.712    +2.495  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.668    +841  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.355    +47  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.676    +17  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.954    +3.040  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   19.969    -12.887  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   2.631    +4.908  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   5.260    +6.114  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune