Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ishøj Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ishøj   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   81.564    +29.955  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -15.127    +22.646  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   47.240    +33.088  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   388.051    +337.471  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   139.019    +201.578  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.111.140    +938.143  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   210.084    +224.308  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   1.961.971    +1.787.189  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   38.745    +23.361  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   5.147    +5.992  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   666    +2.429  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   43.869    -55.671  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.497    -1.329  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -435    +177  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   85.768    -19.720  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.299    +191  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   58.188    -7.981  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   11.847    -2.338  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   2.121    -719  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.799    -106  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   9.839    -845  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   22.054    -14.972  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   10.202    -2.663  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   16.036    -4.662  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune