Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ballerup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ballerup   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   67.137    +57.732  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   394    +245  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   65.116    +20.391  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   709.336    -11.128  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   301.561    +23.170  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   2.317.802    -389.099  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   484.655    -60.502  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   3.946.001    -359.191  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   48.571    +13.535  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   9.920    +1.219  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   8.356    -5.261  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   18.137    -29.939  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.209    -1.041  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -1.435    +1.177  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   538    -285  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   83.940    -17.892  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   4.087    -597  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   58.904    -8.697  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   11.500    -1.991  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.676    -274  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.878    -185  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   11.011    -2.017  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   11.480    -4.398  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   10.502    -2.963  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   12.036    +556  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune