Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikssund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederikssund   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   14.588    +120.878  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   5.309    +1.811  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   66.159    +18.981  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   627.953    +140.886  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   281.784    +59.834  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   1.968.009    +153.255  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   332.394    +113.057  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   3.296.196    +608.702  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   51.875    +12.459  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   8.036    +3.457  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   569    +3.161  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   11.473    -25.263  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   4.686    -1.202  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -20    -524  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   1.750    -1.241  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   70.162    -2.551  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   3.225    +317  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   51.278    +549  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   10.414    -433  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.232    +214  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.560    +168  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   7.893    +1.543  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   2.012    -1.351  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   16.185    -6.210  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   7.122    -10  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune