Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikssund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederikssund   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   9.607    +101.912  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -3.885    +11.404  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   56.791    +23.537  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   604.467    +121.055  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   277.144    +63.453  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.902.754    +146.529  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   318.482    +115.910  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.165.360    +583.800  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   49.258    +12.848  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   7.603    +3.536  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   632    +2.463  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   13.629    -25.431  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.645    -1.477  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   37    -295  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   22    +231  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   70.073    -4.025  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.057    +433  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   49.513    +694  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.971    -462  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.182    +220  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.483    +210  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.570    +1.424  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   13.984    -6.902  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   2.813    +4.726  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   8.340    +3.034  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune