Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Guldborgsund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Guldborgsund   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   60.564    +50.955  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   0    +7.519  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   134.757    -54.429  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   696.148    +29.374  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   386.540    -45.943  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   3.092.192    -1.042.909  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   457.953    -23.561  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   4.828.154    -1.078.994  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   41.941    +20.165  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.513    +6.626  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   392    +2.703  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   33.274    -45.076  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.994    -2.826  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -355    +97  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   76.947    -10.899  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.315    +1.175  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   50.491    -284  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.095    +1.414  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.563    -161  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.646    +47  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.744    +2.250  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   23.140    -16.058  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   10.307    -2.768  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   13.685    -2.311  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune