Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Guldborgsund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Guldborgsund   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   60.994    +74.472  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   0    +7.120  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   123.089    -37.949  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   744.096    +24.743  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   393.019    -51.401  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   3.194.655    -1.073.391  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   459.553    -14.102  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   4.975.406    -1.070.508  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   44.698    +19.636  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   4.713    +6.780  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   480    +3.250  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   31.476    -45.266  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   6.192    -2.708  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   608    -1.152  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   79.684    -12.073  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   2.403    +1.139  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   52.772    -945  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.371    +1.610  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.633    -187  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.774    -46  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   6.748    +2.688  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   4.828    -4.167  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   25.154    -15.179  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   10.417    -3.305  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune