Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Næstved Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Næstved   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   56.684    +78.782  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   -30.719    +37.839  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   124.296    -39.156  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   1.000.812    -231.973  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   482.447    -140.829  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   3.645.963    -1.524.699  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   591.755    -146.304  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   5.871.238    -1.966.340  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   45.623    +18.711  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   4.055    +7.438  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   471    +3.259  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   19.301    -33.091  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   4.809    -1.325  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -301    -243  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   587    -78  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   68.141    -530  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   2.143    +1.399  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   46.412    +5.415  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.160    +821  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.402    +44  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.472    +256  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   6.856    +2.580  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   3.829    -3.168  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   16.010    -6.035  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   8.417    -1.305  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune