Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Næstved Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Næstved   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   40.527    +70.992  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   11.542    -4.023  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   117.561    -37.233  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   1.007.513    -281.991  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   471.428    -130.831  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   3.508.401    -1.459.118  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   555.707    -121.315  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   5.712.679    -1.963.519  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.262    +18.844  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.688    +7.451  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   499    +2.596  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   21.646    -33.448  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.423    -1.255  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -324    +66  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   182    +71  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   66.950    -902  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.125    +1.365  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   44.590    +5.617  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.763    +746  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.342    +60  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.409    +284  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.520    +2.474  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   15.369    -8.287  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.730    +3.809  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   8.267    +3.107  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune