Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Stevns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Stevns   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   30.432    +81.087  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -2.328    +9.847  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   39.046    +41.282  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   247.694    +477.828  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   123.393    +217.204  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   949.567    +1.099.716  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   175.488    +258.904  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   1.563.292    +2.185.868  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   46.169    +15.937  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.278    +6.861  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   296    +2.799  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   16.548    -28.350  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.310    -1.142  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -113    -145  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   229    +24  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   66.711    -663  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   1.470    +2.020  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   45.586    +4.621  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   7.446    +2.063  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.586    -184  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.260    +433  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.286    +2.708  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   11.107    -4.025  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   1.806    +5.733  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   5.394    +5.980  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune