Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fanø   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   7.142    +128.324  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   2.164    +4.956  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   5.973    +79.167  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   42.047    +726.792  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   26.947    +314.671  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   130.511    +1.990.753  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   46.221    +399.230  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   261.005    +3.643.893  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   52.750    +11.584  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   19.884    -8.391  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   235    +3.495  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   590    -14.380  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   12.345    -8.861  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -137    -407  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   71.473    -3.862  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   146    +3.396  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   55.920    -4.093  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.915    +1.066  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.699    -253  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   3.211    -1.483  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   5.716    +3.720  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   -1.008    +1.669  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   22.976    -13.001  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   3.987    +3.125  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune