Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fanø   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   6.694    +104.825  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   78    +7.441  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   7.171    +73.157  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   36.912    +688.610  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   26.981    +313.616  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   134.463    +1.914.820  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   40.962    +393.430  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   253.261    +3.495.899  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   48.779    +13.327  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   19.217    -8.078  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   240    +2.855  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   3.798    -15.600  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   2.364    +804  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -38    -220  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   70.477    -4.429  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   278    +3.212  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   54.529    -4.322  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.744    +765  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.755    -353  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   3.060    -1.367  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.655    +3.339  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   19.411    -12.329  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   -674    +8.213  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   6.033    +5.341  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune