Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holstebro   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   42.496    +69.023  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -1.811    +9.330  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   100.899    -20.571  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   738.143    -12.621  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   314.530    +26.067  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.429.051    -379.768  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   266.057    +168.335  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.889.365    -140.205  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.806    +19.300  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.290    +7.849  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.075    +2.020  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   19.075    -30.877  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   6.151    -2.983  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -533    +275  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   939    -686  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   65.682    +366  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.501    +989  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   44.642    +5.565  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.245    +1.264  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.920    -518  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.500    +193  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.481    +1.513  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   14.429    -7.347  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   4.981    +2.558  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   7.546    +3.828  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune