Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aabenraa Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aabenraa   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   29.112    +82.407  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   0    +7.519  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   120.974    -40.646  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   724.852    +670  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   358.709    -18.112  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.594.949    -545.666  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   446.948    -12.556  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   4.275.544    -526.384  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   41.984    +20.122  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.331    +8.808  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.138    +1.957  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   26.680    -38.482  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.197    -2.029  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -199    -59  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   322    -69  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   71.078    -5.030  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   1.909    +1.581  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   48.544    +1.663  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.699    +810  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.544    -142  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.519    +174  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.261    +2.733  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   13.261    -6.179  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   4.664    +2.875  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   8.581    +2.793  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune