Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederiksberg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederiksberg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   103.041    +8.478  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   557    +6.962  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   80.022    +306  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   1.046.954    -321.432  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   597.906    -257.309  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   3.645.982    -1.596.699  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   737.168    -302.776  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   6.211.630    -2.462.470  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   56.002    +6.104  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   5.703    +5.436  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   800    +2.295  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   -2.903    -8.899  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   3.043    +125  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -304    +46  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   15    +238  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   63.606    +2.442  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.317    +173  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   41.422    +8.785  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   6.727    +2.782  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.500    -98  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.459    +234  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   9.409    -415  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   16.161    -9.079  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   8.370    -831  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   11.933    -559  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune