Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odder   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   11.804    +99.715  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   0    +7.519  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   35.324    +45.004  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   266.518    +459.004  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   125.189    +215.408  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   950.248    +1.099.035  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   172.967    +261.425  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   1.562.050    +2.187.110  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   44.150    +17.956  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   6.844    +4.295  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   365    +2.730  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   14.225    -26.027  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.021    -1.853  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -639    +381  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   1.094    -841  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   64.635    +1.413  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.692    +798  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   44.064    +6.143  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.233    +276  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   965    +437  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.426    +267  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.208    +2.786  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   15.144    -8.062  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   1.495    +6.044  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   4.459    +6.915  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune