Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Børn & Pasning

ikon - Børn & Pasning Børn & Pasning ikon - Børn & Pasning Børn & Pasning

Her kan du se hvad det koster at få passet dine børn, antallet af pladser og hvor mange pladser kommunen køber i andre kommuner. Du kan også følge tallenes udvikling år for år. Er kommunens tal højere eller lavere end nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
11.361 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 3.521 i aldersgruppen 0-5 år (6,0 %) og 7.840 mellem 6 og 16 år (13,4 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.424 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.994 kr. om måneden.

I 2023 købte kommunen 100 pladser hos andre kommuner. Samtidig solgte kommunen 147 pladser til andre kommuner.

Børn - børnepasning

Børn, demografi

BØRN, DEMOGRAFI
Indbyggertal den 1. januar (2023) 58.434   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2023) % 6,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2023) % 13,4   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 0 - 2 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2023) 3.424 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2023) 3.424 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Dagpleje 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2023) 3.309 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 3 - 5 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2023) 1.994 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2023) 1.994 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 6 - 9 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Fritidshjem 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2023) - Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
SFO 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2023) 2.024 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 10 - 13 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
SFO 10-13 år pr. md. Gns i 12 md. (2023) 864 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Antal indskrevne børn

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje, indskrevne (2021) 71   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 0-2 år, indskrevne (2021) 909   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 3-5 år, indskrevne (2021) 1.636   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Personale i kommunale og selvejende daginstitutioner

TAKSTER, BØRNEPASNING
Fuldtidsomregnet pædagogisk personale, I alt (2021) 599   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Dagpleje (personale) (2021) 23   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagog (personale) (2021) 266   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Leder (personale) (2021) 39   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Dagtilbud, pladser

DAGTILBUD
Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige (2023) 4,7   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige (2023) 113,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2 årige (2023) 61,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 3-5 årige (2023) 93,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige (2023) 87,5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i fritidshjem pr. 100 6-9-årige (2023) -   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Pladser over kommunegrænsen

DAGTILBUD
Købte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2023) 100   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Solgte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2023) 147   Danmarkskort - sammenlign kommuner