Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Børn & Pasning

ikon - Børn & Pasning Børn & Pasning ikon - Børn & Pasning Børn & Pasning

Her kan du se hvad det koster at få passet dine børn, antallet af pladser og hvor mange pladser kommunen køber i andre kommuner. Du kan også følge tallenes udvikling år for år. Er kommunens tal højere eller lavere end nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
11.272 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 3.487 i aldersgruppen 0-5 år (6,0 %) og 7.785 mellem 6 og 16 år (13,3 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.708 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 2.104 kr. om måneden.

I 2024 købte kommunen 96 pladser hos andre kommuner. Samtidig solgte kommunen 122 pladser til andre kommuner.

Børn - børnepasning

Børn, demografi

BØRN, DEMOGRAFI
Indbyggertal den 1. januar (2024) 58.538   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2024) % 6,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2024) % 13,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 0 - 2 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) 3.708 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) 3.708 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Dagpleje 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) 3.548 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 3 - 5 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) 2.104 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) 2.104 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 6 - 9 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Fritidshjem 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) - Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
SFO 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) 2.213 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 10 - 13 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
SFO 10-13 år pr. md. Gns i 12 md. (2024) 944 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Antal indskrevne børn

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje, indskrevne (2022) 63   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 0-2 år, indskrevne (2022) 997   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 3-5 år, indskrevne (2022) 1.694   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Personale i kommunale og selvejende daginstitutioner

TAKSTER, BØRNEPASNING
Fuldtidsomregnet pædagogisk personale, I alt (2022) 667   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Dagpleje (personale) (2022) 23   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagog (personale) (2022) 280   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagogisk leder (personale) (2022) 40   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Dagtilbud, pladser

DAGTILBUD
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige (2024) 112,5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige (2024) 4,6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2 årige (2024) 59,8   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 3-5 årige (2024) 87,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige (2024) 88,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i fritidshjem pr. 100 6-9-årige (2024) -   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Pladser over kommunegrænsen

DAGTILBUD
Købte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2024) 96   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Solgte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2024) 122   Danmarkskort - sammenlign kommuner