Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Børn & Pasning

ikon - Børn & Pasning Børn & Pasning ikon - Børn & Pasning Børn & Pasning

Her kan du se hvad det koster at få passet dine børn, antallet af pladser og hvor mange pladser kommunen køber i andre kommuner. Du kan også følge tallenes udvikling år for år. Er kommunens tal højere eller lavere end nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
11.296 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 3.390 i aldersgruppen 0-5 år (6,0 %) og 7.906 mellem 6 og 16 år (14,1 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.085 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.797 kr. om måneden.

I 2020 købte kommunen 110 pladser hos andre kommuner. Samtidig solgte kommunen 122 pladser til andre kommuner.

Børn - børnepasning

Børn, demografi

BØRN, DEMOGRAFI
Indbyggertal den 1. januar (2020) 56.214   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2020) % 6,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2020) % 14,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 0 - 2 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 3.085 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 3.085 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Dagpleje 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 3.085 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 3 - 5 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 1.797 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 1.797 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 6 - 9 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Fritidshjem 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) - Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
SFO 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 1.888 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 10 - 13 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
SFO 10-13 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 767 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Antal indskrevne børn

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje, indskrevne (2018) 80   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 0-2 år, indskrevne (2018) 962   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 3-5 år, indskrevne (2018) 1.689   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Personale i kommunale og selvejende daginstitutioner

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje (personale) (2018) 33   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagog (personale) (2018) 301   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent (personale) (2018) 257   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Leder (personale) (2018) 44   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Dagtilbud, pladser

DAGTILBUD
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige (2020) 113,4   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige (2020) 4,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2 årige (2020) 61,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 3-5 årige (2020) 93,9   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige (2020) 86,7   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i fritidshjem pr. 100 6-9-årige (2020) -   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Pladser over kommunegrænsen

DAGTILBUD
Købte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2020) 110   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Solgte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2020) 122   Danmarkskort - sammenlign kommuner