Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Børn & Pasning

ikon - Børn & Pasning Børn & Pasning ikon - Børn & Pasning Børn & Pasning

Her kan du se hvad det koster at få passet dine børn, antallet af pladser og hvor mange pladser kommunen køber i andre kommuner. Du kan også følge tallenes udvikling år for år. Er kommunens tal højere eller lavere end nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
11.343 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 3.500 i aldersgruppen 0-5 år (6,1 %) og 7.843 mellem 6 og 16 år (13,6 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.424 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.994 kr. om måneden.

I 2022 købte kommunen 88 pladser hos andre kommuner. Samtidig solgte kommunen 141 pladser til andre kommuner.

Børn - børnepasning

Børn, demografi

BØRN, DEMOGRAFI
Indbyggertal den 1. januar (2022) 57.826   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2022) % 6,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2022) % 13,6   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 0 - 2 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2023) 3.424 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2023) 3.424 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Dagpleje 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2023) 3.309 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 3 - 5 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2023) 1.994 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2023) 1.994 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 6 - 9 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Fritidshjem 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2022) - Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
SFO 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2022) 1.955 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 10 - 13 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
SFO 10-13 år pr. md. Gns i 12 md. (2022) 834 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Antal indskrevne børn

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje, indskrevne (2020) 69   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 0-2 år, indskrevne (2020) 922   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 3-5 år, indskrevne (2020) 1.631   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Personale i kommunale og selvejende daginstitutioner

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje (personale) (2020) 21   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagog (personale) (2020) 276   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent (personale) (2020) 252   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Leder (personale) (2020) 42   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Dagtilbud, pladser

DAGTILBUD
Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige (2022) 4,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige (2022) 112,7   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2 årige (2022) 56,5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 3-5 årige (2022) 93,8   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige (2022) 87,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i fritidshjem pr. 100 6-9-årige (2022) -   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Pladser over kommunegrænsen

DAGTILBUD
Købte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2022) 88   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Solgte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2022) 141   Danmarkskort - sammenlign kommuner