Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Skole & Uddannelse

ikon - Skole & Uddannelse Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v. Se også karakterer for kommunens 9. klasser. Skal du vælge uddannelse, så se hvilke uddannelsesinstituioner som er placeret i kommunen. Du kan også følge tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.

Skoler

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 9 kommunale folkeskoler med 268 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 21,8 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,2 elever i hver klasse. 12,8% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 75.379 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er [udgifter_til_folkeskolen_pr_elev_kr_landgns] kr. Der findes 2 gymnasier / HF kurser i kommunen.

Notat i hæfte

Skolebørn, demografi

FOLKESKOLEN
Indbyggertal den 1. januar (2023) 58.434   Se udvikling, sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2023) % 13,4   Se udvikling, sammenlign kommuner

Antal folkeskoler, klasser

FOLKESKOLEN
Antal folkeskoler (2023) 9   Se udvikling, sammenlign kommuner
Antal normalklasser (2023) 268   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023) 650   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig klassekvotient (2023) 21,8   Se udvikling, sammenlign kommuner
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017) 12,8   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, folkeskolen

FOLKESKOLEN
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) 75.379 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) 56.236 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) 6.259 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) 9.981 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, undervisning

UDDANNELSE
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) 74.993 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Højest fuldførte uddannelse

UDDANNELSE
Almengymnasiale uddannelser (2022) 3.465   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022) 1.175   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsfaglige uddannelser (2022) 5.763   Se udvikling, sammenlign kommuner
Korte videregående uddannelser (2022) 1.710   Se udvikling, sammenlign kommuner
Mellemlange videregående uddannelser (2022) 6.791   Se udvikling, sammenlign kommuner
Lange videregående uddannelser (2022) 10.187   Se udvikling, sammenlign kommuner
Bacheloruddannelser (2022) 2.089   Se udvikling, sammenlign kommuner
Ph.d. og forskeruddannelser (2022) 1.586   Se udvikling, sammenlign kommuner
Uoplyst uddannelse (2022) 330   Se udvikling, sammenlign kommuner

Musikskoler

ANDEN UNDERVISNING
Musikskoler, kommunale (2021) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoleelever (2021) 1.531   Se udvikling, sammenlign kommuner
Venteliste - musikskole (2021) 385   Se udvikling, sammenlign kommuner
Elever på musikalsk grundkursus (2021) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Talentelever på musikskoler (2021) 21   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling forskole (2021) 1.665 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling sammenspil (2021) 1.842 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Uddannelsesinstitutioner i kommunen

Se hvilke uddannelsesinstitutioner, der er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Se skolernes adresser og kontaktinformation i "Vejviseren".

Pil - følg link Gå til "Vejviseren"

Grundskoler:

Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 2  
Folkeskoler 10  
Friskoler og private grundskoler 4  
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 1  
Specialskoler for børn 4  

Gymnasiale uddannelser:

Gymnasier og HF-kurser 2  

Højskoler:

Daghøjskoler 2  

Produktionsskoler:

Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov 1  

Voksenuddannelser:

Specialskoler for voksne 1  
Sprogcentre 1  
Voksenuddannelsescentre 1  

Erhvervsuddannelser:

Erhvervsskoler m.v. 6  

Videregående uddannelser:

Erhvervsakademier 1  
Maritime uddannelsesinstitutioner 2  

Universiteter:

Universiteter 2  

Rådgivning & vejledning:

Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning 1  
Centre for undervisningsmidler 1