Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Skole & Uddannelse

ikon - Skole & Uddannelse Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v. Se også karakterer for kommunens 9. klasser. Skal du vælge uddannelse, så se hvilke uddannelsesinstituioner som er placeret i kommunen. Du kan også følge tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.

Skoler

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 9 kommunale folkeskoler med 266 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,5 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,2 elever i hver klasse. 12,8% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 74.371 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 84.023 kr. Der findes 2 gymnasier / HF kurser i kommunen.

Notat i hæfte

Skolebørn, demografi

FOLKESKOLEN
Indbyggertal den 1. januar (2024) 58.538   Se udvikling, sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2024) % 13,3   Se udvikling, sammenlign kommuner

Antal folkeskoler, klasser

FOLKESKOLEN
Antal folkeskoler (2024) 9   Se udvikling, sammenlign kommuner
Antal normalklasser (2024) 266   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024) 664   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig klassekvotient (2024) 22,5   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, folkeskolen

FOLKESKOLEN
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) 74.371 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) 57.108 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) 7.024 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) 10.491 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, undervisning

UDDANNELSE
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) 79.601 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Højest fuldførte uddannelse

UDDANNELSE
Almengymnasiale uddannelser (2023) 3.473   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023) 1.169   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsfaglige uddannelser (2023) 5.644   Se udvikling, sammenlign kommuner
Korte videregående uddannelser (2023) 1.746   Se udvikling, sammenlign kommuner
Mellemlange videregående uddannelser (2023) 6.254   Se udvikling, sammenlign kommuner
Lange videregående uddannelser (2023) 10.344   Se udvikling, sammenlign kommuner
Bacheloruddannelser (2023) 2.816   Se udvikling, sammenlign kommuner
Ph.d. og forskeruddannelser (2023) 1.656   Se udvikling, sammenlign kommuner
Uoplyst uddannelse (2023) 341   Se udvikling, sammenlign kommuner

Musikskoler

ANDEN UNDERVISNING
Musikskoler, kommunale (2022) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler, private (2022) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoleelever (2022) 1.221   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler med søskenderabat (2022) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler med flerfagsrabat (2022) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoler med instrumentleje (2022) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner

Uddannelsesinstitutioner i kommunen

Se hvilke uddannelsesinstitutioner, der er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Se skolernes adresser og kontaktinformation i "Vejviseren".

Pil - følg link Gå til "Vejviseren"

Grundskoler:

Folkeskoler 10  
Friskoler og private grundskoler 4  
Specialskoler for børn 4  
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 1  
Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 2  

Gymnasiale uddannelser:

Gymnasier og HF-kurser 2  

Højskoler:

Daghøjskoler 2  

Produktionsskoler:

Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov 1  

Voksenuddannelser:

Voksenuddannelsescentre 1  
Sprogcentre 1  
Specialskoler for voksne 1  

Erhvervsuddannelser:

Erhvervsskoler m.v. 6  

Videregående uddannelser:

Erhvervsakademier 1  
Maritime uddannelsesinstitutioner 2  

Universiteter:

Universiteter 3  

Rådgivning & vejledning:

Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning 1  
Centre for undervisningsmidler 1