Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Skole & Uddannelse

ikon - Skole & Uddannelse Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v. Se også karakterer for kommunens 9. klasser. Skal du vælge uddannelse, så se hvilke uddannelsesinstituioner som er placeret i kommunen. Du kan også følge tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.

Skoler

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 9 kommunale folkeskoler med 270 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 21,7 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,3 elever i hver klasse. 12,8% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 69.640 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 77.071 kr. Der findes 2 gymnasier / HF kurser i kommunen.

Notat i hæfte

Skolebørn, demografi

FOLKESKOLEN
Indbyggertal den 1. januar (2022) 57.826   Se udvikling, sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2022) % 13,6   Se udvikling, sammenlign kommuner

Antal folkeskoler, klasser

FOLKESKOLEN
Antal folkeskoler (2022) 9   Se udvikling, sammenlign kommuner
Antal normalklasser (2022) 270   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022) 654   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig klassekvotient (2022) 21,7   Se udvikling, sammenlign kommuner
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017) 12,8   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, folkeskolen

FOLKESKOLEN
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) 69.640 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) 70.480 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) 5.922 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) 9.509 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, undervisning

UDDANNELSE
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) 70.480 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Højest fuldførte uddannelse

UDDANNELSE
Almengymnasiale uddannelser (2021) 3.519   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021) 1.141   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsfaglige uddannelser (2021) 5.874   Se udvikling, sammenlign kommuner
Korte videregående uddannelser (2021) 1.675   Se udvikling, sammenlign kommuner
Mellemlange videregående uddannelser (2021) 6.634   Se udvikling, sammenlign kommuner
Lange videregående uddannelser (2021) 9.926   Se udvikling, sammenlign kommuner
Bacheloruddannelser (2021) 2.000   Se udvikling, sammenlign kommuner
Ph.d. og forskeruddannelser (2021) 1.474   Se udvikling, sammenlign kommuner
Uoplyst uddannelse (2021) 344   Se udvikling, sammenlign kommuner

Musikskoler

ANDEN UNDERVISNING
Musikskoler, kommunale (2021) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoleelever (2021) 1.531   Se udvikling, sammenlign kommuner
Venteliste - musikskole (2021) 385   Se udvikling, sammenlign kommuner
Elever på musikalsk grundkursus (2021) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Talentelever på musikskoler (2021) 21   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling forskole (2021) 1.665 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling sammenspil (2021) 1.842 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Uddannelsesinstitutioner i kommunen

Se hvilke uddannelsesinstitutioner, der er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Se skolernes adresser og kontaktinformation i "Vejviseren".

Pil - følg link Gå til "Vejviseren"

Grundskoler:

Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 2  
Folkeskoler 10  
Friskoler og private grundskoler 4  
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 1  
Specialskoler for børn 4  

Gymnasiale uddannelser:

Gymnasier og HF-kurser 2  

Højskoler:

Daghøjskoler 2  

Produktionsskoler:

Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov 1  

Voksenuddannelser:

Specialskoler for voksne 1  
Sprogcentre 1  
Voksenuddannelsescentre 1  

Erhvervsuddannelser:

Erhvervsskoler m.v. 7  

Videregående uddannelser:

Erhvervsakademier 1  
Maritime uddannelsesinstitutioner 2  

Universiteter:

Universiteter 2  

Rådgivning & vejledning:

Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning 1  
Centre for undervisningsmidler 1