Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gladsaxe   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   69.262    -13.048  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,9    +0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   11    -2  
Antal normalklasser (2020)
276   269    +7  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   602    +78  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   24,6    -2,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   22,0    -9,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   86.305    -21.003  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   59.432    -8.886  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   8.452    -3.210  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   10.262    -824  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   73.948    -6.561  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   3.762    -411  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.059    -27  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   11.504    -5.173  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.448    -704  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   7.689    -1.439  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   7.408    +1.365  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   1.158    +168  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   982    +242  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   1.088    -322  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.205    +668  
Venteliste - musikskole (2019)
433   382    +51  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   11    +15  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   2.678    -1.384  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   999    +682  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune