Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herlev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herlev   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   28.953    +27.261  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,8    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2020)
276   127    +149  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   690    -10  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,7    +0,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   19,0    -6,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   67.196    -1.894  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   46.270    +4.276  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.799    -1.557  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.531    -93  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   75.049    -7.662  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.334    +2.017  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   442    +590  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   5.904    +427  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   997    +747  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.806    +3.444  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.713    +7.060  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   282    +1.044  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   205    +1.019  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   300    +466  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   463    +1.410  
Venteliste - musikskole (2019)
433   43    +390  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.899    -605  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   989    +692  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune