Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nyborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nyborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   32.098    +25.728  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,3    +1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2022)
270   106    +164  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   535    +119  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   20,2    +1,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   33,9    -21,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   88.425    -18.785  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   67.651    +2.829  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   13.152    -7.230  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.235    +1.274  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   67.651    +2.829  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   1.017    +2.502  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   379    +762  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   7.355    -1.481  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   1.042    +633  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   3.156    +3.478  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   1.218    +8.708  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   228    +1.772  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   116    +1.358  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   255    +89  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   448    +1.083  
Venteliste - musikskole (2021)
385   36    +349  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   36    -15  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   2.170    -505  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   381    +1.461  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune