Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nyborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nyborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   32.009    +24.205  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,0    +1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2019)
267   102    +165  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   572    +103  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   22,4    +0,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   33,9    -21,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   78.162    -19.555  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   42.884    +6.445  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   12.465    -7.277  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   7.955    +1.043  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   61.396    +3.150  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   961    +2.390  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   358    +674  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   7.562    -1.231  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   990    +754  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.052    +3.198  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.009    +7.764  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   193    +1.133  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   105    +1.119  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   290    +476  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   506    +1.367  
Venteliste - musikskole (2019)
433   65    +368  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   34    -8  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   2.120    -826  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   410    +1.271  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune