Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nyborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nyborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   32.193    +26.345  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   11,9    +1,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2023)
268   104    +164  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   516    +134  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   19,8    +2,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   33,9    -21,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   90.828    -15.449  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   47.946    +8.290  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   13.519    -7.260  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.260    +1.721  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   68.532    +6.461  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   1.044    +2.429  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   407    +762  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   7.290    -1.646  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   1.057    +689  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   3.205    +3.049  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   1.369    +8.975  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   263    +2.553  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   126    +1.530  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   242    +99  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   344    +877  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune