Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nyborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nyborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   32.262    +26.172  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,1    +1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2023)
268   104    +164  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   516    +134  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   19,8    +2,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   33,9    -21,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   90.828    -15.449  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   47.946    +8.290  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   13.519    -7.260  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.260    +1.721  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   68.532    +6.461  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   1.028    +2.437  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   395    +780  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   7.310    -1.547  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   1.051    +659  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   3.209    +3.582  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   1.283    +8.904  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   236    +1.853  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   126    +1.460  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   249    +81  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   344    +877  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune