Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vallensbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vallensbæk   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   16.633    +39.581  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,9    -0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   3    +6  
Antal normalklasser (2020)
276   90    +186  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   713    -33  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   23,6    -1,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   8,5    +4,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   66.449    -1.147  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   57.431    -6.885  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   3.787    +1.455  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   10.499    -1.061  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   70.262    -2.875  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   684    +2.667  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   325    +707  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   3.284    +3.047  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   710    +1.034  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   1.557    +4.693  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.124    +7.649  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   210    +1.116  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   75    +1.149  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   197    +569  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   625    +1.248  
Venteliste - musikskole (2019)
433   213    +220  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   6    +20  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   835    +459  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   423    +1.258  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune